Oddaj głos na
Thank you! Your submission has been received!
Uzupełnij wymagane pola!
Możesz oddać głos tylko na jedną firmę w danej kategorii!
Dziękujemy za oddanie głosu!
Wypełnij pogłębioną ankietę,
aby zwiększyć szanse produktu
na zwycięstwo w plebiscycie
Wypełnij ankietę
Na adres e-mail została wysłana prośba
o potwierdzenie głosu. Tylko potwierdzony głos bierze
udział w plebiscycie.

Premiera roku w branży TSL

Kategoria mająca wybrać najciekawszą premierę produktową w branży TSL w roku 2021.

Dostawy produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjenta z zachowaniem warunków temperatury kontrolowanej [Arra Group]Dla wielu pacjentów – zwłaszcza tych z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz w starszym wieku – zakup leków z dostawą do domu jest ogromnym ułatwieniem. W czasie pandemii COVID-19 ma jeszcze większe znaczenie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Arra Group uruchomiła nowy rodzaj usługi, jaką jest bezpośrednia dostawa produktów leczniczych z apteki szpitalnej do pacjenta domowego w ramach świadczenia programów lekowych. Usługa ta przygotowana jest z myślą o tych pacjentach, którzy z racji panującej epidemii COVID-19 i swojego stanu zdrowia obawiają się wizyty w szpitalu.

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BEZPOŚREDNIO DO DOMU PACJENTA Z ZACHOWANIEM WARUNKÓW TEMPERATURY KONTROLOWANEJ

Jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. dostawy leków z aptek szpitalnych do pacjentów były niemożliwe. Jednak 3 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydał specjalny komunikat dotyczący dostaw produktów leczniczych bezpośrednio do domu pacjentów w ramach leczenia szpitalnego, objętych leczeniem w programach lekowych i osób korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

Dzięki temu rozwiązaniu hurtownie farmaceutyczne realizują działania logistyczne na rzecz danego podmiotu leczniczego (szpitala) poprzez dowóz produktów leczniczych, w ramach zawartych umów dostaw, bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego, którzy spełniają kryteria dostaw.

Dla wielu pacjentów – zwłaszcza tych z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności oraz w starszym wieku – zakup leków z dostawą do domu jest ogromnym ułatwieniem. W czasie pandemii COVID-19 ma jeszcze większe znaczenie.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Arra Group uruchomiła nowy rodzaj usługi, jaką jest bezpośrednia dostawa produktów leczniczych z apteki szpitalnej do pacjenta domowego
w ramach świadczenia programów lekowych. Usługa ta przygotowana jest z myślą o tych pacjentach, którzy z racji panującej epidemii COVID-19 i swojego stanu zdrowia obawiają się wizyty w szpitalu.

Arra Group jest dumna ze swojej misji ochrony ludzkiego zdrowia i dbania o drugiego człowieka. Ich drogę wytyczają dostawy farmaceutyków nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

 

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BEZPOŚREDNIO DO DOMU PACJENTA Z A ZACHOWANIEM WARUNKÓW TEMPERATURY KONTROLOWANEJ ARRA GROUP

1.Transport realizowany jest autami dedykowanymi w temperaturze +2 do +8 st. C

2.Kluczowa w procesie jest rola i świadomość kierowcy przy dostawie, którego zadaniem jest:

– bezpieczne dostarczenie leku, a także dopilnowanie, aby osoba upoważniona / opiekun prawny pacjenta potwierdziła dostawę

Towar będącym przedmiotem wysyłki jest bardzo podatny na uszkodzenia wynikające z wstrząsów, stąd wymagana jest szczególna uwaga podczas transportu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ!

Ewelina Koziar

Content Marketing Specialist

ARRA GROUP

Phone: +48 515 327 206

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE

Premiera roku w branży TSL: Powołanie w Geis PL struktury FTL [Geis PL]Po etapie intensywnych inwestycji w rozwój sieci drobnicowej nad Wisłą, podjęliśmy strategiczną decyzję nt. rozwoju struktur FTL, umacniając pozycję w wąskim gronie kompleksowych operatorów logistycznych. Z liczby trzech oddziałów FTL funkcjonujących na początku roku 2021, na jego koniec nasza strukturę FTL tworzyło już 8 oddziałów w Polsce. Jednocześnie powiększyliśmy zatrudnienie oraz ilość zrealizowanych zleceń o ponad 30 %. r/r. Naszym celem nadrzędnym jest dostosowanie oferty do potrzeb Klienta, zaś w codziennych aktywnościach skupiamy się nad efektywnością pracy spedytora oraz posiadanych zasobów. Kompleksowość działania Geis PL wymusiła od pierwszego dnia na nowobudowanej strukturze dalece idącą elastyczność. Pomagamy naszym Klientom w sposób złożony i kombinowany. Nasze serwisy FTL to pełna paleta usług zawierająca m.in. transport ekspresowy BUS, realizacje przewozów autami typu solo, naczepa standard/mega dla towarów neutralnych oraz w temperaturze kontrolowanej. Świadczymy usługi wspierające jak: „Standby trailer”, „shunting services”, „milkrun”.

PREMIERA ROKU W BRANŻY TSL: POWOŁANIE W GEIS PL STRUKTURY FTL

Po etapie intensywnych inwestycji w rozwój sieci drobnicowej nad Wisłą, podjęliśmy strategiczną decyzję nt. rozwoju struktur FTL, umacniając pozycję w wąskim gronie kompleksowych operatorów logistycznych. Z liczby trzech oddziałów FTL funkcjonujących na początku roku 2021, na jego koniec nasza strukturę FTL tworzyło już 8 oddziałów w Polsce. Jednocześnie powiększyliśmy zatrudnienie oraz ilość zrealizowanych zleceń o ponad 30 %. r/r.

 

Naszym celem nadrzędnym jest dostosowanie oferty do potrzeb Klienta, zaś w codziennych aktywnościach skupiamy się nad efektywnością pracy spedytora oraz posiadanych zasobów.

Kompleksowość działania Geis PL wymusiła od pierwszego dnia na nowobudowanej strukturze dalece idącą elastyczność. Pomagamy naszym Klientom w sposób złożony i kombinowany. Nasze serwisy FTL to pełna paleta usług zawierająca m.in. transport ekspresowy BUS, realizacje przewozów autami typu solo, naczepa standard/mega dla towarów neutralnych oraz w temperaturze kontrolowanej. Świadczymy usługi wspierające jak:  „Standby trailer”, „shunting services”, „milkrun”. Sprawna organizacja przewozu wymaga jeszcze lepszej organizacji wewnątrz działu, w tym celu dokonaliśmy  specjalizacji kompetencji i wydzielenia zespołów krajowego oraz międzynarodowego.

W ramach działających zespołów realizujemy przewozy na flocie kontraktowej oraz oneway.

 

Efektywność pracy spedytora (patrz ergonomia obowiązków) jest kluczowa dla jakości realizowanych zadań, dlatego nasz FTL posiada sprawnie funkcjonujący dział administracji, który odciąża spedytorów z bieżącej „technicznej” pracy, analizy potoków, awizacji etc. Bez dobrze skrojonych narzędzi teleinformatycznych, zarządzanie przepływami byłoby trudniejsze – i tu pojawia się wsparcie IT Geis PL. Nasi kierowcy korzystają z mobilnej aplikacji webowej G-Driver, dzięki czemu nasi Klienci poosiadają informacje nt. statusu zleceń FTL, skanu CMR, itp. Aplikacje peryferyjne w połączeniu z jednym TMS dla regionu CEE zwiększa nasz potencjał w zarządzaniu procesami na każdym etapie łańcucha dostaw, od drobnicy do FTL.

 

Budowa kolejnych struktur FTL to szansa dla nowych pracowników na rozwój w ramach naszej organizacji, w obszarze operacji oraz sprzedaży. Tytaniczna praca „sourcingowa”, tylko w 2022 roku pozwoliła nam podwoić flotę kontraktową dla produktu FTL. Szukamy zasobów oraz partnerów biznesowych do dalszego rozwoju naszych specjalizacji w kierunkach FR, ES, BELELUX, DE, region CEE CZ, SK, HU oraz na rynku krajowym.

 

Obecna struktura oddziałów FTL zostanie powiększona finalnie do 11 lokalizacji w Polsce. Statystycznie w co drugim oddziale Geis PL będzie lokalna kompetencja FTL budująca przewagi konkurencyjne naszych Klientów.

 

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE POWOŁANIE W GEIS PL STRUKTURY FTL

 • Dynamiczny rozwój produktu
 • Elastyczność i kompleksowa praca spedytorów
 • Wspierający dział administracji
 • Narzędzia teleinformatyczne


WIZUALIZACJE PRODUKTU

WIDEOPREZENTACJA

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ!

Geis pl sp. z o.o.

Sosnowiec Pieńki 7

95-010 Stryków

 

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE

Warehouse Intelligence [PSI Polska]Warehouse Intelligence to platforma analiz, planowania i optymalizacji procesów logistycznych oparta na sztucznej inteligencji. Analizuje tysiące scenariuszy pracy magazynu na godzinę i rekomenduje optymalizację. Dzięki temu można np. istotnie skrócić ścieżki pickingu, zasymulować wpływ zakupu dodatkowego sprzętu na pracę magazynu czy precyzyjnie określić tzw. wąskie gardła w magazynie.

LAUREAT PLEBISCYTU LOGISTICS AWARDS POLAND 2022

SZTUCZNA INTELIGENCJA W MAGAZYNIE

Innowacyjne podejście zastoso­wane w rozwiązaniu WI bazuje na algoryt­mach sztucznej inteligencji, w szczególności uczeniu ze wzmocnieniem (RL), tj. klasie uczenia maszynowego, w której agent (sieć neuronowa, która podlega treningowi) uczy się optymalnej strategii działania poprzez interakcję ze środowiskiem. Agent nie posiada żadnej wiedzy na temat struktury i procesów zachodzących w środowisku, obserwuje jedynie jego reakcje na podejmowane akcje.

Aby przyspieszyć proces uczenia i zapewnić elastyczność treningu, dane treningowe są generowane przez specjalnie zaprojektowany symulator – model rzeczywistego magazynu. Model ten określany także mianem cyfrowego bliźniaka (ang. Digital Twin) odzwierciedla wszystkie kluczowe procesy logistyczne i jest połączony poprzez odpowiedni interfejs z systemem WMS.

 

KORZYŚCI

 • Wykorzystanie zaawansowanego środowiska symulacyjnego do analiz zmian procesu logistycznego pozwala sprawdzić jaki wpływ na wydajność procesu będzie miał zakup np. nowego sortera czy reorganizacji topologii magazynu, co znacznie ułatwia podjęcie decyzji biznesowych.
 • Rekomendacja w czasie rzeczywistym optymalnych ustawień procesu logistycznego lub scenariusza pracy magazynu oparta o sztuczną inteligencję (np. wybór optymalnej: strategii pickingu, miejsca składowania towaru, przypisanie operatorów do procesów logistycznych, dobór zleceń do batch’a) pozwala śledzić na bieżąco KPI.
 • Wizualizacja natężenia ruchu, pozwala zidentyfikować wąskie gardła w procesach logistycznych.

 

Wykorzystanie mechanizmów uczenia maszynowego ze wzmocnieniem okazało się na tyle innowacyjnym podejściem, że na dofinansowanie projektu środki przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE WAREHOUSE INTELLIGENCE

 

 • Analiza tysięcy scenariuszy pracy magazynu na godzinę
 • Optymalizacja procesów logistycznych przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji
 • Przejrzysty i przyjazny użytkownikowi graficzny interfejs ze szczegółową wizualizacją modeli AI
 • Wizualizacja natężenia ruchu, która pozwala szybko zidentyfikować wąskie gardła w procesach logistycznych
 • Cyfrowa kopia rzeczywistego magazynu (Digital Twin) wraz z jego wizualizacją 3d
 • Ocena procesów logistycznych przed ich fizycznym uruchomieniem na magazynie
 • Możliwość podglądu symulacji na wizualizacji 2D lub 3D
 • Wielokryterialna analiza pozwalająca na dobór optymalnych parametrów procesu logistycznego
 • Możliwość symulacji złożonych magazynów posiadających ponad 250 000 miejsc składowania.
 • Inteligentne wsparcie w zarządzaniu i podejmowaniu kluczowych decyzji w magazynie

WIZUALIZACJA PRODUKTU

WIDEOPREZENTACJA

CASE STUDY

Pilotażowe uruchomienie projektu planowane jest w magazynie LPP na początku roku 2023. Poszcze­gólne komponenty wchodzące w skład środowiska WI są już wykorzystywane i pomagają optymali­zować logistykę klientów firmy PSI.

https://www.psi.pl/pl/blog/psi-polska-blog/post/algorytmy-sztucznej-inteligencji-w-magazynach-e-commerce-lpp/

https://www.psi.pl/pl/blog/psi-polska-blog/post/inteligentne-zarzadzanie-magazynem-czyli-warehouse-intelligence/

https://www.psi.pl/pl/blog/psi-polska-blog/post/jak-skrocic-proces-kompletacji-zamowien-przy-zastosowaniu-si/

Jak poruszać się po ogromnych magazynach, aby szybko zebrać towary? LPP używa do tego AI

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

PSI Polska Sp. z o.o.

ul. Towarowa 37

61-896 Poznań

www.psi.pl

info@psi.pl

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE

Antenso 2.0 [Antdata]Antenso 2.0 to terminal klasy IoT (Internetu Rzeczy). Celem jego powstania było ułatwienie automatycznego i elastycznego śledzenia procesów w standardzie IoT poprzez połącznie z systemem przetwarzania danych klasy Business Intelligence. Antenso 2.0 może zostać zastosowany na dowolnym etapie łańcucha dostaw. Możliwe jest podłączenie do niego dowolnego rodzaju sensora poprzez standardowe złącze M8. Może być zasilany zasilaczem DC, PoE (Power over Ethernet) lub bateryjnie. Zbierane dane są automatycznie integrowane z usługami Cloud Computing firmy Microsoft (IoT hub, IoT Edge) jak i z narzędziami analitycznymi (Power BI, Power Apps). Dzięki takiemu rozwiązaniu można budować skrojone na miarę systemy, np. dla inteligentnego magazynu lub linii produkcyjnej, które pozwalają na analizę danych w czasie rzeczywistym (Stream Analytics), w tym analizy przy użyciu uczenia maszynowego (Machine Learning).

ANTENSO 2.0 TERMINAL UMOŻLIWIAJĄCY ZBIERANIE I PRZESYŁ DANYCH W STANDARDZIE IOT, POMIĘDZY WYBRANYMI PRZEZ KLIENTA CZUJNIKAMI, A USŁUGAMI CHMUROWYMI

Antenso 2.0 jest autorskim produktem firmy Antdata. Jest to terminal (wielkościowo przypominający cyfrowy aparat fotograficzny o regularnych kształtach) umożliwiający zbieranie i przesył danych w standardzie IoT, pomiędzy wybranymi przez klienta czujnikami, a usługami chmurowymi (w tym do baz danych) firmy Microsoft. Sercem produktu jest mikrokontroler ESP32. Urządzenie może być zasilane na kilka sposobów: bateryjnie, dzięki technologii Power over Ethernet oraz standardowym zasilaczem DC. Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z pawie wszystkimi czujnikami i sensorami dostępnymi na rynku oraz z narzędziami chmurowymi oferowanymi przez Microsoft Azure. Rejestrowane dane umieszczane są w bazie SQL (analizy historyczne) a także strumieniowane w celu analiz „na żywo”.

Oprócz połączenia z siecią poprzez kabel Ethernet, Antenso 2.0 może połączyć się z siecią Wi-Fi. Urządzenie spełnia normy wodoodporności, dzięki czemu może być umieszczone w miejscach o trudnych warunkach pracy, takich jak linie produkcyjne, czy na świeżym powietrzu.

Dodatkowo, aby zabezpieczyć komunikację w sieci oraz zapewnić bezpieczną autoryzacje w chmurze, sensor kit wyposażony jest w kryptoprocesor („security chip”), dzięki czemu użytkownik nie jest narażony na pozyskanie danych przez osoby trzecie.

Urządzenie firmy Antdata może pracować bezpośrednio z chmurą, ale wspiera także tzw. urządzenia brzegowe – Azure IoT Edge. Zastosowanie Azure IoT Edge pozwala reagować na zdarzenia generowane przez czujnik jeszcze szybciej, a także pozwala przenieść logikę przetwarzania danych z chmury na urządzenie lokalne.

Kolejnym charakterystycznym elementem terminala Antenso 2.0 jest wsparcie Azure Device Twin. Usługa ta pozwala na wysyłanie komend oraz wiadomości do czujnika z dowolnego miejsca na ziemi. Azure IoT Hub jest centralnym elementem rozwiązania który przekazuje wiadomości do platformy Antenso 2.0.

Kluczową funkcjonalnością platformy jest zautomatyzowany update oprogramowania w standardzie OTA (Over the Air). Dzięki temu urządzenie zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania bez ingerencji osób trzecich.

Dzięki Antenso 2.0  możliwa jest automatyzacja procesów i znacząca redukcja pracy manualnej, a także wykrywanie zdarzeń i zbieranie danych, wraz z ich późniejszą automatyczną analizą na niespotykaną w przedsiębiorstwach skalę. Wszystko w oparciu o sprawdzone i rozpowszechnione technologie i standardy.  Inteligentny magazyn, fabryka, czy sklep to tylko jedne z możliwych zastosowań, które można uzyskać dzięki temu rozwiązaniu. Dzięki platformie Antenso 2.0 można budować skrojone na miarę systemy, np. dla magazynu lub linii produkcyjnej, które automatycznie współdziałają z usługami Microsoft, w tym Power BI i Power Apps.

WIZUALIZACJA

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT ANTENSO 2.0

 • Ułatwienie i przyspieszenie zbierania danych w standardzie Internetu Rzeczy (IoT)
 • Bezpieczna integracja z chmura MS Azure (IoT Hub, Power BI, Power Apps)
 • Możliwość współdziałania z wieloma rodzajami sensorów
 • Różne sposoby zasilania

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

contact@antdata.eu

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE
<