Kapituła

dr hab. Arkadiusz Kawa
Dyrektor Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Marta Cudziło
Z-ca dyrektora Centrum Logistyki i Transformacji Cyfrowych Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Teodor Kula
Członek Zarządu PSML
dr inż. Adam Koliński
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki
dr inż. Justyna Świeboda
Prezes Zarządu, Polski Instytut Transportu Drogowego
Dominik Jańczak
Redaktor naczelny magazynu „Logistics Manager”
Przemysław Ozga
Redaktor naczelny magazynu „Production Manager”
Marek Loos
Redaktor naczelny magazynu „Transport Manager”

Organizatorzy

Partnerzy medialni i merytoryczni