Kapituła

dr inż. Adam Koliński
Rektor Wyższej Szkoły Logistyki
dr hab. Arkadiusz Kawa
Dyrektor Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Marta Cudziło
Z-ca dyrektora Centrum Logistyki i Transformacji Cyfrowych Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
doc. dr inż. Marek Sekieta
Prezes Zarządu Klastra LODZistics, Politechnika Łódzka
Karol Robaczewski
Chief of Manufacturing and fulfillment, x-kom
Łukasz Jatta
Senior Principal & Partner, Miebach Consulting
dr Joanna Górniak
Katedra Logistyki i Innowacji, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Katedra Logistyki i Innowacji, Uniwersytet Łódzki
Adam Sobolewski
Członek zarządu e-LEA
Bartosz Baca
Członek Zarządu PSML
Teodor Kula
Członek Zarządu PSML
Tomasz Chojnacki
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Dominik Jańczak
Redaktor naczelny magazynu „Logistics Manager”
Przemysław Ozga
Redaktor naczelny magazynu „Production Manager”
Marek Loos
Redaktor naczelny magazynu „Transport Manager”

Organizatorzy

Partnerzy medialni i merytoryczni