Metodologia

SPOSÓB LICZENIA PUNKTÓW
W kategoriach tematycznych o końcowym sukcesie zadecyduje suma punktów poszczególnych aktywności plebiscytowych, do których należą:
 • Ankiety wypełniane przez klientów końcowych
  Uczestnicy plebiscytu mają możliwość przekazania klientom korzystającym
  z ich rozwiązań lub produktów ankiet plebiscytowych, które zbadają zadowolenie
  klientów końcowych z poszczególnych produktów i usług. Wybrane ankiety zostaną
  zweryfikowane telefonicznie poprzez pogłębiony wywiad. Ankiety nie są wypełniane anonimowo.
 • Otwarte głosowanie na dedykowanej platformie plebiscytowej
  Głosujący może oddać jeden głos na jedno rozwiązanie z danej kategorii.
  Po oddaniu głosu użytkownik ma możliwość wypełnienia pogłębiającej ankiety
  związanej z użytkowaniem danego rozwiązania.
 • Głosy członków kapituły
  W przypadku, kiedy dwa nominowane rozwiązania uzyskają taką samą liczbę punktów,
  kwestię laureata rozstrzygnie dodatkowe wewnętrzne głosowanie członków kapituły.
W kategoriach interdyscyplinarnych o końcowym sukcesie zadecyduje wewnętrzne głosowanie członków kapituły.
OPINIA MENEDŻERÓW ŁAŃCUCHA
DOSTAW W CENTRUM UWAGI
W centrum plebiscytu leży chęć oddania głosu menedżerom łańcucha dostaw. Ich opinia przekazana w pogłębionych ankietach satysfakcji pozwoli wyłonić liderów rynku.
PEŁNA
TRANSPARENTNOŚĆ
Nad procesem głosowania oraz liczenia głosów czuwała będzie niezależna kapituła, która zadba o pełną transparentność w przyznawaniu nagród plebiscytowych.
OCENA
PRAKTYKÓW
Nad oceną oraz prawidłowym opunktowaniem ankiet plebiscytowych czuwała będzie kapituła projektu złożona z redaktorów naczelnych „Logistics Manager”, „Transport Manager”, „Production Manager”, a także z przedstawicieli niezależnych organizacji branżowych i środowiska akademickiego. Kapituła projektu wyłoni również laureatów w dwóch interdescyplinarnych kategoriach poprzez wewnętrzne głosowanie.
PRAKTYCZNE
WYZNACZNIKI
Nad ankietami plebiscytowymi pracują najlepsi specjaliści branżowi wraz z wykwalifikowanymi audytorami, aby zbudować statystycznie relewantne kwestionariusze oddające kluczowe cechy pozwalające na osiągniecie satysfakcji klienta końcowego w poszczególnych kategoriach.