Oddaj głos na
Thank you! Your submission has been received!
Uzupełnij wymagane pola!
Możesz oddać głos tylko na jedną firmę w danej kategorii!
Dziękujemy za oddanie głosu!
Wypełnij pogłębioną ankietę,
aby zwiększyć szanse produktu
na zwycięstwo w plebiscycie
Wypełnij ankietę
Na adres e-mail została wysłana prośba
o potwierdzenie głosu. Tylko potwierdzony głos bierze
udział w plebiscycie.

Systemy informatyczne i rozwiązania IT dla logistyki

Kategoria skupiająca systemy informatyczne np. ERP, WMS, WCS, TMS, YMS itp.

ASTRO WMS® - system o wysokim IQ [CONSAFE LOGISTICS]Astro WMS® to system do zarządzania magazynem, który działa w czasie rzeczywistym. Daje pełną kontrolę nad wydajnością, steruje procesami uzupełnień i kompletacji, ograniczając błędy do minimum. Jest mózgiem magazynu, który realizuje procesy za pośrednictwem różnych typów zadań, które rozdziela nadając im odpowiednie priorytety. Astro WMS® to skalowalny i modułowy system dedykowany do magazynów i centrów dystrybucyjnych o różnych rozmiarach i wymaganiach. Podstawowe moduły wspierają wydajne prowadzenie procesów magazynowych.

Astro WMS® przejmuje odpowiedzialność za wiele procesów, takich jak rozdzielanie zadań, optymalizacja rund kompletacyjnych, redukcja błędów podczas kompletacji czy śledzenie rzeczywistych czasów wykonywania operacji. W tym samym czasie pracownicy fizyczni prowadzeni są przez system przez kolejne zadania, nie musząc podejmować właściwie żadnych decyzji.


INTELIGENTNY I WYSOCE ELASTYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Astro WMS® jest systemem nierezerwującym i wszystkie procesy oparte są na tej logice. Oznacza to, że system nadaje priorytety zadaniom w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy Twój magazyn pracuje głownie manualnie, czy jest zautomatyzowany, Astro WMS® pozwoli zarządzać poziomem zatowarowania oraz pomoże wskazać najlepsze lokalizacje składowania.


ROZWÓJ W STANDARDZIE

Wydajemy dwie nowe wersje systemu rocznie. Każda z tych wersji niesie ze sobą nowe funkcjonalności i usprawnienia. Dodatkowo by obsłużyć wiele zadań dodatkowych Astro WMS posiada wiele funkcji uzupełniających z których mogą korzystać nasi klienci.

Monitoring

 • OpView – magazynowy moduł Business Intelligence, który na żywo zbiera dane z jednego lub wielu źródeł (nie tylko z Astro WMS®. Gotowe wizualizacje statystyk są łatwo dostępne zarówno przez stronę internetową, jak i aplikację w telefonie.
 • OpDoc – moduł służy do projektowania i generowania wydruków: etykiet, dokumentów i raportów. Wydruki mogą być wyzwalane automatycznie według ustalonego harmonogramu lub manualnie, a następnie zapisywane lub wysyłane w wiadomości e-mail.
 • Performance Manager – zarządza wydajnością magazynu, monitoruje aktualne i przyszłe obłożenie pracą, kalkuluje średnią prędkość realizacji zadań. Informuje planistów o ewentualnym niedoborze lub nadmiarze zdolności operacyjnych, a także pozwala symulować zmiany przed ich wprowadzeniem.

Otoczenie magazynowe

 • YMS – umożliwia pełny podgląd i kontrole wszystkich pojazdów i operacji realizowanych na placu, wydatnie podnosząc wydajność.
 • Notifier – zarządza oknami czasowymi dla dostaw i wysyłek poprzez stronę www. Usprawnia proces walidacji oraz równomierne roztoczenie załadunków i rozładunków w czasie.


Integracje

 • ERP, TMS, platformy kurierskie, systemy branżowe – niezależnie od potrzeb, Astro WMS® wykorzystuje standardowe interfejsy wymiany danych. Wieloletnia współpraca partnerska z wieloma dostawcami gwarantuje bezproblemową komunikację. API rest, web service czy wymiana plików przez ftp to tylko niektóre możliwe technologie komunikacji.


Optymalizacja

 • Slotting – umożliwia analizę ABC oraz automatyczną korektę rozlokowania towaru w magazynie. Ułatwia redukcje nakładu pracy i poprawę wydajności, szczególnie w procesie kompletacji.
 • Production supply – ułatwia płynne zaopatrzenie w surowce, materiały i komponenty linii produkcyjnych i montażowych. Zapewnia wsparcie dla operacji w systemie Kanban.
 • Pick&Split – kompletacja batchowa umożliwia pobranie puli artykułów dla wielu zamówień za jednym razem, a w kolejnym kroku rozsortowanie ich do docelowych paczek.
 • Box calculation – zapewnia dobór optymalnego opakowania pod względem kosztu materiału i transportu. „Mniej powietrza w paczce” korzystnie wpływa zarówno na gospodarkę materiałową, jak i customer experience.

 

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje zasady optymalizacji procesów magazynowych, a samouczące się algorytmy pozwalają na ciągle ich doskonalenie.

Inteligentne obliczanie pudełek
W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia linearnego Astro WMS® do obliczania pudełek wykorzystuje Sztuczną Inteligencję. Pozwala to dobierać optymalne opakowania zarówno pod względem wymiarów, jak i kosztów. Algorytm weryfikuje wszystkie potencjalne opcje i dopasowuje najlepszą dla każdej wysyłki.

Wyznaczanie ścieżki kompletacyjnej

Używając cyfrowej mapy magazynu i chmury obliczeniowej, system optymalizuje rundy kompletacyjne, skracając przebyty dystans średnio o 20%. Wykorzystanie algorytmów Al pozwala oszczędzić nie tylko czas, ale i energie elektryczną wózków, a także skrócić całkowity lead time procesu.

Planowanie siły roboczej

Wykorzystując dane z WMS z maksymalnie 4-letniego okresu historycznego, w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji i uczeniem maszynowym, funkcja przewidywania siły roboczej AI tworzy założenia na przyszłość dotyczące ilości siły roboczej potrzebnej do realizacji różnych procesów, aby dotrzymać terminów i zminimalizować prace. Potrafi przewidzieć przepływ pracy na okres do 12 tygodni.

Problemy, które rozwiązuje:

 • niedobór operatorów magazynów,
 • przestój pracownika,
 • potrzeba bardziej wydajnego i adekwatnego planowania zasobów.

Optymalizacja przemieszczania towaru

Funkcja multicykli pozwala mieszać różne rodzaje zadań, a także uzyskać odpowiednie zadania w zależności od tego, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Celem tej funkcjonalności jest optymalizacja odległości przejazdu multicykli dla określonych typów zadań ( np. zadania: 3, 13, 18, 27, 36).

Pomysł polega na tym, że po zakończeniu zadania następne zadanie do wykonania jest wybierane z listy zadań, które mają być wykonane w bieżącym czasie i ich lokalizacji (liczba zadań jest konfigurowalna). Zadanie wybrane z listy to zadanie znajdujące się w najbliższej odległości od wózka widłowego.

Gdy kierowca wózka widłowego wybierze zadanie multicyklu, zostanie wykonane bezpośrednie połączenie do pracownika z zebranymi zadaniami z tej kolejki multicyklu- a z tych zadań – zadanie, które jest najbliżej bieżącej pozycji wózka widłowego – zostanie wybrane jako następne zadanie do wykonania

Korzyści:

 • Minimalizacja odległości transportu towarów
 • Oszczędność 35% na odległości przejazdu wózka widłowego
 • Zmniejszenie kosztów konserwacji wózków widłowych
 • Zminimalizowanie zatorów poprzez inteligentniejszą pracę z istniejącą flotą wózków widłowych
 • Terminowa realizacja dużej liczby zamówień

 

Przed optymalizacją 968 metrów:

Po optymalizacji 576 metrów:

Uzupełnianie predykcyjne

Astro WMS® wykorzystuje AI również do uzupełniania predykcyjnego na magazynie. System opiera się na danych historycznych dotyczących kompletacji i przewiduje ilości towaru, która zostanie dzisiaj pobrana oraz uzupełni je przed otrzymaniem zamówień.

Korzyści:

 • Zarządzanie późniejszym czasem odcięcia (cut-off time)
 • Utrzymywanie krótkotrwałych zapasów w lokalizacjach kompletacyjnych
 • Wysoka wydajność kompletacji


MAGAZYN
W CHMURZE

Astro WMS®️ SaaS opiera się równocześnie o architekturę jednodostępową (single-tenant) jak i wielodostępową (multi-tenant). Dzięki temu zyskujesz korzyści płynące z dzielenia przestrzeni w chmurze, równocześnie zachowując bezpieczeństwo i konfigurację w pełni dopasowaną do Twoich unikalnych potrzeb biznesowych.

 • Szybki ROI i korzystne TCO
 • Brak kosztów infrastruktury i IT
 • Skalowalność do zmieniających się potrzeb
 • Unikalna konfiguracja wielu lokalizacji
 • Jeden punkt kontaktu dla oprogramowania i infrastruktury
 • Wysoka gwarantowana dostępność
 • Rezerwa statyczna lub dynamiczna w zależności od Twoich wymagań
 • Wsparcie dla systemu i infrastruktury 24/7/365
 • Wybór pomiędzy dwoma chmurami – Amazon Web Services oraz MS Azure

 

Jeśli masz już dostęp do chmury lub chcesz samodzielnie podpisać umowę z jej dostawcą, możesz zacząć używać naszego oprogramowania, płacąc jedynie miesięczną subskrypcję. Korzystanie z Astro WMS SaaS ma te same zalety, co leasing samochodu. Otrzymujesz tę samą prędkość i moc, ale przy mniejszej początkowej inwestycji i większej elastyczności. Dodaj do tego wysokie bezpieczeństwo, gwarantowaną dostępność i mniejsze zapotrzebowanie na zasoby IT, a SaaS stanie się oczywistym wyborem.
Krótko mówiąc, Ty możesz skupić się na rozwoju swojej firmy, podczas gdy my zadbamy o infrastrukturę IT.

 

EFEKTYWNA AUTOMATYKA

Połączenie doświadczenia naszych ekspertów i sprawdzonego oprogramowania to klucz do sprawnego wdrożenia i wygodnego zarzadzania poszczególnymi elementami automatyki magazynowej w magazynie.

ASTRO WCS® – wprowadzenie Warehouse Control System jako warstwy pośredniej między WMS a automatyką magazynową pozwala zintegrować wiele systemów automatyki od różnych dostawców. W efekcie zapewnione jest sprawne sterowanie zautomatyzowanymi procesami magazynowymi. Elastyczny dobór sprzętu i możliwość otwarcia się na wielu dostawców pozwala niejednokrotnie uzyskać szybszy zwrot z inwestycji.

Digital Twin – wirtualny model 3D służy do wizualizacji danych, symulacji i emulacji (testowania i ciągłego doskonalenia) w całym cyklu życia systemu – od projektowania i budżetowania, do działań operacyjnych, wsparcia, rozwoju i modernizacji.

Cyfrowa kopia magazynu pozwala na:

 • graficzne monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym
 • przeprowadzanie symulacji przyszłych zmian w procesach
 • testy procesów w skrajnych warunkach
 • budowa nowego magazynu lub jego przebudowa
 • emulacja lub wirtualne uruchomienie
 • wsparcie dla SUR

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ASTRO WMS®

 • Optymalizacja procesów magazynowych: Astro WMS® pomaga zoptymalizować wszystkie procesy związane z zarządzaniem magazynem, w tym przyjmowanie, składowanie, kompletowanie zamówień, pakowanie, wysyłanie i zarządzanie zapasami. Dzięki temu można skrócić czasy realizacji zamówień, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty operacyjne.
 • Zwiększenie precyzji i dokładności: Dzięki automatyzacji i używaniu technologii takich jak skanery kodów kreskowych i RFID, Astro WMS® pozwala zminimalizować błędy ludzkie, co prowadzi do zwiększenia precyzji i dokładności w zarządzaniu zapasami i realizacji zamówień.
 • Śledzenie stanu zapasów w czasie rzeczywistym: System umożliwia bieżące monitorowanie stanu zapasów w magazynie. Dzięki temu można uniknąć nadmiernych zapasów i braków towarów, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i zapewnić ciągłość dostaw.
 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej: Astro WMS® pomaga zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej, co pozwala zwiększyć pojemność magazynu i zmniejszyć koszty wynajmu lub budowy dodatkowych magazynów.
 • Integracja z innymi systemami: System ten może być łatwo zintegrowany z innymi systemami, takimi jak systemy ERP czy systemy transportowe. Dzięki temu można usprawnić przepływ informacji i procesy biznesowe w całej firmie.
 • Elastyczność i skalowalność: Astro WMS® jest elastycznym systemem, który można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Ponadto, w miarę rozwoju firmy, można łatwo skalować system, aby sprostać rosnącym potrzebom.
 • Raportowanie i analiza danych: System oferuje zaawansowane narzędzia raportowania i analizy danych, które pozwalają na lepsze zrozumienie efektywności operacji magazynowych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.
 • Zwiększenie satysfakcji klienta: Dzięki lepszemu zarządzaniu zapasami i szybszej obsłudze zamówień, Astro WMS® może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klienta, co ma bezpośredni wpływ na reputację firmy i lojalność klientów.
 • Zgodność z przepisami i standardami: System wspiera zgodność z regulacjami dotyczącymi zarządzania magazynem, co może być istotne w przypadku branż o wysokich wymaganiach regulacyjnych, takich jak farmacja czy żywność.
 • Redukcja kosztów: Dzięki optymalizacji procesów i efektywnemu zarządzaniu zapasami, Astro WMS® może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów operacyjnych firmy.

WIDEOPREZENTACJA:

Prezentacja systemu

Pick route optimization

Smart box calculation 

Article association 

Digital twin 

 

CASE STUDIES:

Wdrożenie ASTRO WMS® – MegaGroup

Wdrożenie ASTRO WMS® – Saint-Gobain 

Wdrożenie ASTRO WMS® – Carlsberg 

Wdrożenie ASTRO WMS® – NeOnNet 

Wdrożenie ASTRO WMS® – Hub Logistics 

Wdrożenie ASTRO WMS® – Ahlsell 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ:

Krzysztof Kalisz:
Sales Director
krzysztof.kalisz@consafelogistics.com
+48508031326

Jakub Ciołek:
Account Manager
jakub.ciolek@consafelogistics.com
+48609 400 392

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE

Teneum X [SENTE]Wdrażanie oprogramowania biznesowego to długi i kosztowny proces. Procesy biznesowe nieustannie się zmieniają, przez co systemy szybko przestają wspierać aktualne potrzeby. A co gdyby rozwiązania klasy ERP mogły samodzielnie dostosowywać się do wymagań i zachowań użytkownika? W Sente postawiliśmy sobie wyzwanie, aby to sprawdzić. Tak powstał Teneum X – pierwszy system ERP, który sam dopasuje się do potrzeb firmy.

O ROZWIĄZANIU

Rozwiązanie zauważa powtarzające się schematy w działaniu użytkowników, dzięki automatycznemu monitorowaniu i analizowaniu zachowań poprzez algorytmy sztucznej inteligencji. Na tej podstawie dostosowuje interfejs w sposób, który pozwala w przyszłości wykonywać takie czynności szybciej i łatwiej.

Wraz z premierą systemu Teneum X, oddajemy do użytku pierwsze inteligentne moduły w kluczowych obszarach biznesowych, zaczynając od modułu Workflow. W jednym miejscu skupia on wszystkie zadania, którymi powinien się zająć użytkownik. Dla każdego zadania
system stara się inteligentnie podpowiedzieć dalsze czynności, które najprawdopodobniej powinny być teraz wykonane. Teneum X to nie tylko Workflow – pracując nad nową wersją systemu Teneum X za priorytet postawiliśmy sobie to, aby stanowiły one całościowe wsparcie w obsłudze procesów operacyjnych w firmach handlowych i dystrybucyjnych. Tak powstało kilka nowych rozwiązań:

• moduł planowania zaopatrzenia, który automatyzuje proces prognozowania sprzedaży i kontraktowania zakupów. Rozwiązanie w oparciu o specjalnie zaprojektowane algorytmy bada aktualną sytuację przedsiębiorstwa (poziom zapasów poszczególnych towarów, liczbę i zakres zamówień do zrealizowania, planowane dostawy) i wspiera w tworzeniu planu zaopatrzenia.

• moduł BOK – Biuro obsługi klienta – rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu obsługi zamówień o 50% poprzez realizację 80% zleceń bezobsługowo, dzięki regułom automatycznego przetwarzania zamówień

• WMS z obsługą na urządzeniach android – wraz z premierą Teneum X rozwiązanie WMS jest w pełni dostępne również na urządzeniach z system Android. Dzięki temu, bez względu na rodzaj i charakterystykę sprzętu wykorzystywanego w magazynie, wszystkie procesy mogą być zarządzane i obsługiwane w jednym systemie.

• zintegrowane centrum zarządzania sprzedażą – rozwiązanie jest pełni gotowe na integrację ze wszystkimi najpopularniejszymi narzędziami i systemami, wykorzystywanymi w sprzedaży online, czyli platformami e-Commerce (IAI, Magento, PrestaShop) oraz integratorami
sprzedaży (Baselinker, Plentymarkets, Linker, Sellintegro). System Teneum X to kontynuacja doświadczeń firmy Sente zdobytych przy projektowaniu i budowie dotychczasowego rozwiązania – systemu Sente S4. Wszystkie dotychczasowe obszary biznesowe, jakie były wspierane przez system Sente S4 są wspierane przez system Teneum X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanały sprzedaży

 

 

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT:

 • Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla dystrybucji i handlu
 • Efektywne wdrożenie sprzedaży wielokanałowej
 • Nieograniczone możliwości integracji z innymi systemami w firmie oraz systemami partnerów
 • Wielofirmowość oraz wielojęzyczność wspierana przez technologię w całym systemie.

WIDEOPREZENTACJA

CASE STUDY

Dystrybutor opakowań spożywczych wdraża system ERP i WMS od Sente oraz uruchamia usługi logistyczne

Wyzwania związane z efektywną obsługą wielokanałowej sprzedaży i rozwojem e-Commerce sprawiły, że firma Tedmark, dystrybutor opakowań spożywczych, zdecydowała się na wdrożenie rozwiązań ERP i WMS od Sente. O wyborze dostawcy IT zadecydowała możliwość dopasowania systemu do potrzeb przedsiębiorstwa i planów dalszego rozwoju. Dzięki wdrożeniu Tedmark zwiększył efektywność i skalę działania. Co więcej, prawie dwa lata po pierwotnym uruchomieniu, został opracowany i zaimplementowany moduł Fulfillment, dzięki której dystrybutor opakowań mógł szybko i sprawnie uruchomić usługi logistyczne dla swoich klientów. Wszystko to bez konieczności wymiany systemu czy integracji z innym rozwiązaniem. Poniżej omawiamy historię wdrożenia, wyzwania i stawiane przed nim cele.

O firmie

Firma Tedmark od ponad 30 lat zajmuje się dystrybucją opakowań do żywności. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z czołowymi zakładami przemysłu spożywczego i przetwórczego wykorzystuje do tego, by skutecznie odpowiadać na potrzeby swoich klientów w zakresie nowoczesnych sposobów pakowania. Przedsiębiorstwo zwraca szczególną uwagę na zapewnienie zaawansowanych technologii nadruków, dzięki czemu ich produkty opakowaniowe pomagają budować silną i spójną markę. Firma prowadzi wielokanałową sprzedaż, m.in. za pośrednictwem własnego e-Commerce B2C i B2B oraz poprzez marketplace’y. W ostatnim czasie Tedmark uruchomił usługi logistyczne – magazynowanie towarów, kompletowanie i wysyłanie zamówień dla firm e-Commerce. Unikalne doświadczenie w branży spożywczej, a co za tym idzie spełnianie norm HACCP i ISO sprawiają, że firma skutecznie obsługuje klientów zajmujących się handlem produktami żywnościowymi. Wyróżnikiem Tedmarku na rynku operatorów logistycznych jest fakt, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze własnych zamówień, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych firma może zaprojektować i wdrożyć dla konkretnego klienta unikalny, szyty na miarę sposób obsługi logistycznej.

Geneza projektu

Firma Tedmark zwróciła się do Sente w celu podjęcia współpracy w zakresie wdrożenia oprogramowania wspierającego zarządzanie procesami operacyjnymi (ERP) i magazynu (WMS). Dotychczas używany system nie zapewniał przedsiębiorstwu wystarczającej elastyczności i łatwości we wprowadzaniu zmian.

„Brak elastyczności czy łatwości wprowadzania zmian w dotychczasowym systemie był powodem poszukiwania nowego rozwiązania. Narzędzie, które posiadaliśmy, było nieco podobne do świata sprzedaży internetowej, ale w rzeczywistości nie miało z e-Commerce kompletnie nic wspólnego. Zostało stworzone wcześniej, niż rozwiązania tego typu stały się znane. Stąd wziął się pomysł, aby poszukać czegoś innego. Na Sente trafiłem podczas webinaru dla branży e-Commerce. Jakub Czyżkowski brał w nim udział, pokazując narzędzie i postanowiłem sprawdzić, czy takie rozwiązania mogłyby nam pomóc” – Przemysław Tytro, Dyrektor Generalny w firmie Tedmark.

Pierwotnie zakładano jedynie wdrożenie modułu WMS, ale podczas sprintu analitycznego jasne stało się, że zintegrowanie nowego oprogramowania z dotychczas używanym rozwiązaniem nie będzie optymalne, stąd decyzja o wymianie całego systemu ERP. Dodatkowo, po realizacji pierwotnego wdrożenia, opracowywane były kolejne moduły, dedykowane nowym potrzebom biznesowym firmy Tedmark. Do najważniejszych z nich należał moduł Fulfillment, który miał umożliwić realizację strategii dywersyfikacji usług poprzez uruchomienie usług logistycznych.

Cele projektu

Główne cele wdrożenia systemów ERP i WMS, które zostały zdefiniowane na starcie projektu, to:

 • wzrost marżowości oraz wzrost przychodów firmy,
 • skrócenie czasu realizacji zamówienia do 1 dnia roboczego – w momencie rozpoczęcia prac projektowych wynosił on 3 dni; z tego celu zostali wyłączeni klienci sieciowi, którzy mają indywidualnie ustalony i zawarty w umowie termin realizacji,
 • poprawa kompletności zamówień – w momencie rozpoczęcia prac projektowych wynosiła ona 72%,
 • osiągnięcie 100% terminowej, zgodnej z umową ramową realizacji zamówień dla klientów sieciowych,
 • zwiększenie automatyzacji pracy w magazynie,
 • możliwość uruchomienia usług logistycznych.

Wyzwania

Prace projektowe rozpoczęły się od przeprowadzenia sprintu, a w zasadzie dwóch sprintów analitycznych. Pierwszy z nich dotyczył obszaru handel i dystrybucja. Drugi skupiał się na rozwiązaniu WMS wspierającym pracę magazynu.

Do najważniejszych wyzwań związanych z realizacją projektu należały:

 • możliwość obsługi i przeliczania w systemie wielu jednostek,
 • obsługa różnych płatników (wiele spółek, franczyz itd. składających się na jedną spółkę) – spółki wielodziałowe, posiadające rozbudowaną sieć franczyz, mają specyficzne warunki rozliczania płatności, więc narzędzie musiało rozwiązać wynikające z tego trudności,
 • umożliwienie obsługi w jednym magazynie zamówień wielu klientów,
 • obsługa obszernej kartoteki asortymentowej – poprzedni system nie był dostosowany do sposobu działania przedsiębiorstwa, przez co wiele indeksów było zdublowanych, a korzystanie z narzędzia było utrudnione,
 • automatyzacja obsługi zamówień – rosnąca liczba zamówień spowodowała, że ich realizacja zajmowała coraz więcej czasu pracowników biura obsługi klienta,
 • rozwiązanie trudności związanych z dostępnością towarów i zaopatrzeniem – problemem były braki produktów u dostawców, dlatego konieczne było zaprojektowanie mechanizmów umożliwiających wysyłkę zamówienia do klienta, natychmiast po przyjęciu asortymentu do magazynu.

Rozwiązania

Wdrożenie objęło wprowadzenie rozwiązań z zakresu ERP – systemu zarządzającego całością procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie oraz WMS – narzędzia optymalizującego i automatyzującego pracę magazynu.

W ramach projektu, poza pełną obsługą standardowych dla firm handlowych procesów w obszarach sprzedaży, magazynu i księgowości, wdrożone zostały następujące, dopasowane do potrzeb i specyfiki działania Tedmark, rozwiązania:

 • Moduł fulfillment – system WMS został zmodyfikowany oraz rozbudowany w sposób, dzięki któremu firma Tedmark może świadczyć usługi operatora logistycznego dla swoich klientów. Rozwiązanie pozwala na płynną i zautomatyzowaną obsługę zamówień dla kilku firm jednocześnie w jednym magazynie. System tworzy wirtualne magazyny dla każdego z kontrahentów, przypisując do nich poszczególne produkty, miejsce ich składowania itp. Magazynier, kompletując poszczególne zlecenia, otrzymuje na urządzeniu mobilnym szczegółowe wytyczne na temat tego, co i gdzie ma zebrać – dzięki czemu jego praca jest tak samo płynna i wydajna, bez względu na to, czy realizuje zamówienia dla jednego czy pięciu klientów.
 • Automatyzacja obsługi zamówień – narzędzie analizuje każde zamówienie i realizuje je bezobsługowo w większości przypadków; dzięki temu pracownicy biura obsługi klienta zajmują się jedynie procedowaniem tych zleceń, które wymagają podjęcia dodatkowych działań, czy indywidualnego podejścia.
 • Automatyczna realizacja zamówień częściowych – system precyzyjnie analizuje zależności pomiędzy towarami; np. gdy zamówienie składa się z papierowych kubków na kawę wraz z wieczkami, ale brakuje jednego z tych elementów, to wstrzymuje realizację tej części zamówienia do czasu uzupełniania magazynu, ale wysyła towary, które są niezależne od innych.
 • Wprowadzenie mechanizmu flag – system przypisuje konkretne oznaczenia do poszczególnych zamówień; flagi są wskazówka dla operatora, które reguły automatycznej weryfikacji nie są spełnione, jaki jest powód odroczenia realizacji zamówienia itd., dzięki temu może ono zostać wstrzymane, zamiast automatycznie trafić do magazynu.
 • Obsługa zaopatrzenia – moduł wspierający zaopatrzenie, który analizuje jakie ilości konkretnych produktów były sprzedawane historycznie, jakie są na stanie, a jakie jest zapotrzebowanie ze względu na obecne zamówienia i na podstawie tych danych automatycznie tworzy prognozy potrzebnych zakupów.
 • Rozwiązanie finansowo-księgowe wspierające nietypowy sposób rozliczania faktur – Tedmark dla swoich stałych klientów posiada długie terminy płatności (liczone od momentu prawidłowego dostarczenia faktury), dlatego rozwiązanie zostało wyposażone w mechanizm rozliczania należności nie na podstawie księgowania, a samego wyciągu.
 • Panel pakowania – w ramach modułu WMS zostało uruchomione rozwiązanie Panelu pakowania, które przyspiesza i upraszcza proces pakowania zamówień. Co więcej, pełni też rolę drugiego punktu kontroli poprawności skompletowanych zamówień i łączy magazyn oraz spedycję.
 • Integracja ze spedytorami – narzędzie zostało zintegrowane z czterema spedytorami; podczas procesu pakowania towarów łączy się bezpośrednio z WebApi jednego z nich, nadaje przesyłkę wraz z usługami dodatkowymi oraz odbiera i drukuje etykiety spedycyjne. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych podczas nadawania przesyłek.
 • Obsługa transportu własnego – rozwiązanie obsługuje zlecenia transportowe realizowane bezpośrednio przez kierowców Tedmark.
 • Moduł analiz – rozwiązanie umożliwia tworzenie webowych analiz, dashboardów i wykresów zapewniających kierownictwu przedsiębiorstwa całościowy wgląd w kluczowe dane na temat poszczególnych obszarów działania organizacji.

Efekty wdrożenia

Wdrożone rozwiązania pozwoliły firmie Tedmark skrócić czas realizacji zamówień i osiągnąć automatyzację obsługi tego procesu. Co więcej, dzięki zaprojektowaniu i implementacji modułu fulfillment firma z sukcesem rozpoczęła świadczenie usług logistycznych dla kilku pierwszych klientów. Jednocześnie rozwiązanie jest na tyle skalowalne, że Tedmark jest gotowy uruchamiać obsługę zamówień kolejnych kontrahentów niemal od ręki.

„Zakończenie wdrożenia systemu ERP przyniosło nam wiele korzyści, które znacząco wpłynęły na naszą efektywność i konkurencyjność na rynku. Nowy system umożliwił nam sprawną integrację wszystkich procesów biznesowych, co skutkowało lepszą synchronizacją działań oraz usprawnieniem przepływu informacji. Dzięki temu zyskaliśmy pełną transparentność i kontrolę nad naszymi operacjami, co pozwoliło nam podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne. Poza tym system ERP przyczynił się do poprawy efektywności naszych pracowników przez automatyzację wielu rutynowych zadań, co skróciło czas realizacji zadań i zwiększyło naszą zdolność do obsługi większego wolumenu zleceń. W rezultacie, wdrożenie ERP przyniosło nam znaczący wzrost efektywności, optymalizację kosztów i wzmocnienie naszej pozycji na rynku”. – podsumowuje Przemysław Tytro, Dyrektor Generalny w firmie Tedmark.

Nie jest to koniec współpracy z Sente. Obecnie zespół projektowy koncentruje się na wdrażaniu nowych elementów rozwiązań informatycznych i projektowaniu kolejnych funkcji, które pozwolą sukcesywnie realizować cele związane z procesem cyfrowej transformacji organizacji.

Wdrożenie systemu ERP przyniosło firmie Tedmark konkretne, mierzalne efekty biznesowe. Do tej pory osiągnięte zostały m.in. następujące rezultaty:

 • 54% wzrost liczby obsłużonych zamówień per pracownik magazynu (z wyłączeniem kluczowego klienta),
 • 90% mniej reklamacji i 32 p.p. wzrost kompletności zamówień,
 • skórcenie czasu wdrożenia nowego pracownika magazynu z 3 miesięcy do 3 godzin.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

Ada Szymczak-Skórka

Menadżer ds. marketingu i sprzedaży

tel: 726 346 199

email: a.szymczak-skorka@sente.pl

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE

WMS Rewista [Aspekt]WMS Rewista to nowoczesny i zintegrowany system, który usprawnia zarządzanie procesami logistycznymi oraz pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. To unikatowe rozwiązanie, które umożliwia dostosowanie opcji systemu do indywidualnych potrzeb klienta.

O ROZWIĄZANIU

WMS Rewista wspiera cały proces magazynowy od dostaw, przez wysyłkę aż po inwentaryzację. Jest zintegrowany z bazami danych, systemami zewnętrznymi oraz firmami kurierskimi. Ponadto współpracuje z wszystkimi typami urządzeń.

 

Pobierz Katalog o WMS Rewista: https://rewista.pl/application/files/3015/8703/1695/Katalog_Rewista.pdf

Pobierz „Poradnik wyboru systemu WMS”: https://www.aspekt.net.pl/poradnik-wyboru-systemu-wms

 

Nieograniczone możliwości

System może zostać wdrożony w wersji rozbudowanej lub podstawowej — w zależności od potrzeb klienta oraz jest otwarty na przyszłe aktualizacje. Zarówno jego instalacja, jak i obsługa są proste i intuicyjne. Dzięki wykorzystaniu najwydajniejszych technologii zapewnia szeroką funkcjonalność, obejmującą m.in.:

 • tworzenie rzeczywistej mapy magazynu
 • integrację AUTO_ID i automatyki magazynowej
 • integrację z systemami ERP, MES oraz platformami e-commerce/B2B
 • integrację z systemami kurierskimi
 • informację o stanach magazynowych w czasie rzeczywistym
 • nadzór nad procesami magazynowymi i opakowaniami wielokrotnego użytku
 • przejrzysty i intuicyjny interfejs
 • sporządzanie raportów i statystyk
 • szybką lokalizację zasobów
 • wydajną kompletację towarów

Kompleksowe wsparcie wszystkich procesów

Wdrożenie WMS Rewista do magazynu zapewnia wzrost wydajności pracy, jakości usługi oraz odporność na rotacje kadr. System redukuje również koszty logistyczne, błędy w operacjach oraz czas pracy. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi urządzenia zarządzanie przestrzenią magazynową jest niezwykle proste. Z kolei wielojęzyczność na poziomie użytkownika umożliwia łatwe wdrożenie pracowników, którzy nie władają biegle językiem polskim.

Zastosowanie WMS Rewista

System znajdzie zastosowanie w każdej branży. Sprawdzi się zarówno w centrach dystrybucyjnych, magazynach logistycznych, e-commerce jak i rozbudowanych zapleczach magazynowych.

Klienci, korzystający z WMS Rewista

Abisal, ADBL, Anmar, Avon, Arkus & Romet Group, Deles Polska, HAP, NNR, NGK, Marku Dental, Operis, Opus, Poleko, Respector, VAN Group, Lilu Fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT:

 1. Modułowość systemu WMS
 2. Tworzenie nowych funkcjonalności pod potrzeby klientów np. moduł produkcja,
 3. Kompatybilność z wszystkimi urządzeniami, automatyką przemysłową, urządzeniami peryferyjnymi i różnymi technologiami.
 4. Integracja WMS z systemami nadrzędnymi, platformami sprzedażowymi (Allegro, BaseLinker ect.) oraz z wszystkimi firmami kurierskimi.

WIDEOPREZENTACJA

CASE STUDY

WMS Rewista u producenta kosmetyków samochodowych

Wdrozenie systemu WMS REWISTA w hurtowni hydraulicznej

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

ASPEKT Sp. z o.o.
ul. Męczenników Oświęcimia 40,
41-922 Radzionków

tel. 32 388 08 60
handlowy@aspekt.net.pl

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE

3PL Dynamics - Kompleksowe rozwiązanie dla operatorów logistycznych oparte o Microsoft Dynamics 365 Business Central [IBSC Bank Serwis]Specjalnie dla dostawców usług logistycznych. Kompleksowe rozwiązanie z ERP, WMS i TMS. Od magazynowania do transportu, od skanowania RF do kompletacji zamówień i EDI, od przesyłek, poprzez dokumenty celne i track & trace do integracji z komputerami pokładowymi lub planowaniem trasy. Wszystko w standardzie – standardzie dla dostawców usług logistycznych.

O ROZWIĄZANIU

Aby sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie niższych kosztów i krótszych czasów realizacji, trzeba być stale na bieżąco. Nie chcesz być ograniczony przez swoje oprogramowanie. Nasze rozwiązanie jest kompletnym systemem informatycznym przeznaczonym dla dostawców usług logistycznych i posiada wszystkie funkcje umożliwiające realizację procesów logistycznych i biznesowych. Od kontroli i zarządzania zapasami w magazynach do obsługi transportu włącznie. To wszystko w standardzie branżowym!

Uwzględnia szczegółowe rozliczenia świadczonych usług i kosztów składowania. To wszystko z terminem wdrożenia od kilku dni do 3 miesięcy.

Zyskaj lepszy wgląd w swoje procesy biznesowe, utrzymuj koszty na niskim poziomie i z łatwością odpowiadaj na pytania klientów.

Od prostego magazynowania, działań VAL, planowania tras i zarządzania umowami do kompletnego zarządzania stawkami, dopłatami i Twoją flotą. Dzięki najnowszej technologii wszystko staje się dziecinnie proste.

1. CHARAKTERYSTYKA OPERACJI DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

Modalny lub intermodalny, zawsze idziesz o krok dalej. Wiesz, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy jesteś w stanie szybko zmieniać biegi. Zwiększ swoje zyski. Zwiększ skuteczność i wydajność usług. Nie pozwól się zepchnąć na boczny tor. Oprogramowanie do transportu drogowego 3PL Dynamics zapewnia wgląd w procesy biznesowe i daje narzędzia do utrzymywania niskich kosztów transportu, punktualności i monitorowania jakości. Wciśnij pedał gazu.

Oprogramowanie do transportu drogowego – wszystko, czego potrzebujesz, aby przyspieszyć

Unikaj przeszkód na swojej drodze. Nasze oprogramowanie TMS wspiera wszystkie działania usług logistycznych 3PL, aby być na bieżąco. Zarządzanie zamówieniami, planowanie podróży, planowanie tras, zarządzanie umowami oraz pełne zarządzanie stawkami, dopłatami i flotą. Razem z – jak to nazywamy – peletonem firm logistycznych – upewniamy się, że wszystko jest na miejscu.

Kontrola nad swoimi pojazdami

Oferujemy gotowe połączenia z różnymi systemami komputerów pokładowych i zaawansowanymi systemami planowania (APS). Nasze oprogramowanie obsługuje wszystkie formy transportu drogowego, niezależnie od tego, czy zapewniasz transport swoim klientom za pomocą swoich ciężarówek, czy zlecasz wszystko na zewnątrz.

Obsługa wszystkich form transportu drogowego

3PL Dynamics obsługuje wszystkie formy transportu drogowego, niezależnie od tego, czy zapewniasz transport dla swoich klientów z wykorzystaniem własnych pojazdami i kierowców, czy też zlecasz go przewoźnikom.

 • Zarządzanie zleceniami: Składanie, planowanie, zarządzanie i fakturowanie zleceń transportowych. Dostępne dla planistów, kierowców i klientów.
 • Umowy i taryfy: Określanie umów taryfowych z klientami i podwykonawcami w systemie TMS zgodnie z każdą preferowaną metodą kalkulacji.
 • Łączenie urządzeń pokładowych: Połączenie urządzeń pokładowych z oprogramowaniem TMS w celu wymiany danych dotyczących rozładowanych towarów, opakowań, opóźnień, strat, rachunków za benzynę itp.
 • Planowanie przesyłek i tras: Połączenie oprogramowania z zaawansowanymi systemami planowania w celu automatycznego planowania przesyłek.
 • Zarządzanie paliwem: Oszczędzaj na kosztach paliwa dzięki wglądowi w jego zużycie.
 • Zarządzanie flotą: Zapobieganie przestojom i redukcja kosztów floty dzięki inteligentnemu zarządzaniu flotą.
 • Śledzenie i namierzanie: Śledzenie pojazdów i przesyłek na trasie w celu optymalizacji planowania, zapobiegania kradzieżom, zarządzania przebiegiem i śledzenia wysyłek klientów.
 • Obsługa celna: Automatyzacja deklaracji celnych, generowanie dokumentacji celnej i śledzenie procesu deklaracji w systemie TMS.
 • Aplikacja dla kierowców: Informowanie kierowców za pośrednictwem aplikacji, które przesyłki mają zostać dostarczone. Po dostarczeniu przesyłki odbiorca podpisuje ją cyfrowo. Wszystkie dane są automatycznie wprowadzane do systemu TMS i są dostępne dla wszystkich. Uszkodzenia można fotografować i zgłaszać za pośrednictwem aplikacji.
 • Portal klienta: Zapewnij klientom dostęp do portalu klienta, aby sprawdzić status ich przesyłki. Ponadto można tworzyć nowe zlecenia i drukować podpisane dokumenty przewozowe

Obliczanie ofert

W oparciu o ustalone umowy taryfowe można łatwo obliczyć koszty transportu. W ten sposób cena za nowe zlecenie transportowe może zostać szybko (i automatycznie) obliczona, a za pomocą jednego kliknięcia oferta może zostać wysłana pocztą lub przekształcić się bezpośrednio w zlecenie transportowe.

Generowanie dokumentów transportowych

Po wprowadzeniu danych przesyłek do systemu TMS, automatycznie generowane są wymagane dokumenty, takie jak CMR, lista załadunkowa, pokwitowania.

Fakturowanie

Po dostarczeniu przesyłki faktura jest generowana automatycznie w systemie TMS lub rezerwowana na potrzeby faktury zbiorczej.

Ponieważ przesyłka jest powiązana z wyceną, dział administracyjny może sprawdzić i wysłać fakturę. Mogą zostać dodane specjalne wydatki, takie jak godziny oczekiwania, przepakowanie lub opłata za rezerwację.

Jeśli transport jest zlecany na zewnątrz, fakturę od podwykonawcy można sprawdzić dzięki połączeniu zlecenia transportowego z umowami taryfowymi. Możliwe jest również samofakturowanie.

Faktura zakupu zostanie dołączona do pliku poprzez „skanowanie dokumentów”.

Zalety w skrócie:

 • Rzeczywiste, wiarygodne informacje o przesyłkach
 • Efektywne zarządzanie firmą
 • Niższe koszty
 • Wyższy poziom obsługi klientów
 • Wysoka niezawodność dostaw

2. CHARAKTERYSTYKA OPERACJI DLA OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

Magazyn, to przestrzeń, w której wykorzystujesz swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. To miejsce, które pozwala wyróżnić się na tle konkurencji. Odciążasz swoich klientów od działań logistycznych. Jesteś kluczem do udanego biznesu dla swoich klientów. Kluczowym graczem. To wymaga najwyższej wydajności każdego dnia.

Dlatego nie możesz sobie pozwolić na odpoczynek. Musisz nieustannie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Wprowadzać innowacje. Cały czas poszukiwać ulepszeń w procesach magazynowych, aby zapewnić wydajną pracę. Czy poświęcasz zbyt wiele czasu na rejestrowanie działań magazynowych? Czy Twoi klienci wymagają całodobowego wglądu w najnowszy status zamówienia? A może fakturowanie jest zbyt czasochłonne? W takim razie nadszedł czas na zmiany. 3PL Dynamics to oprogramowanie do zarządzania magazynem dla logistyki 3PL, które pomoże Ci zyskać przewagę.

Wsparcie dla całej działalności magazynowej

Oprogramowanie WMS oferujące funkcje nowoczesnego systemu WMS na wyciągnięcie ręki:

 • Skanowanie RF. Wszystkie operacje magazynowe kontrolowane za pomocą skanerów. Zeskanuj kod kreskowy palety i (nową) lokalizację, a zostanie ona automatycznie zarejestrowana w systemie WMS.
 • Drukowanie etykiet. Projektuj etykiety SSCC w sposób preferowany przez klientów. Dla każdego produktu, klienta i adresu dostawy można zdefiniować i wydrukować inną etykietę.
 • Usługi o wartości dodanej. Wszystkie działania VAS są planowane i zarządzane w systemie WMS, w pełni zintegrowanym z procesem skanowania. Fakturowanie działań VAL jest proste po naciśnięciu przycisku.
 • Synchronizacja wag. Rejestrowanie prawidłowych wag w systemie WMS poprzez standardowe interfejsy z wagami i pomostami wagowymi za pomocą skanerów lub ekranów dotykowych.
 • Cross-docking. Przekształcanie towarów przychodzących bezpośrednio w towary wychodzące i umieszczanie towarów za pomocą procesu skanowania we właściwej lokalizacji do składowania cross-dock.
 • Kontrola jakości. Połączenie bezprzewodowych terminali lub tabletów z systemem WMS umożliwia sprawdzanie jakości towarów na każdym etapie procesu logistycznego. Wyniki kontroli jakości są powiązane z odpowiednimi towarami, produktami, partiami lub partiami w systemie WMS.
 • Liczenie cykli. Dzieląc roczną inwentaryzację na mniejsze części i wiele momentów, rozkładasz związane z nią kłopoty.
 • Łatwe śledzenie przepływu paczek w magazynie poprzez powiązanie go z działaniami logistycznymi. W takim przypadku dobra rejestracja paczek wymaga jedynie wykonywania codziennych procesów.
 • Lokalizacja zapasów. Szczegółowa wiedza na temat miejsca przechowywania towarów, automatyczne obliczanie pojemności i w razie potrzeby ustawianie ograniczeń.
 • Przeplatanie zadań. Zrób więcej przy mniejszych zasobach. Optymalizuj oszczędności dzięki naszym opcjom przeplatania zadań.
 • Planowanie falowe. Grupuj i planuj zamówienia w trybie falowym. Łącz zamówienia w jedno przypisanie (pick) na podstawie pól, warunków i zestawów funkcji.
 • Alokacja zamówień. Usprawnij proces kompletacji w swoim magazynie dzięki nieograniczonym metodom alokacji w naszym systemie WMS.
 • Uzupełnianie zapasów. Automatycznie otrzymuj powiadomienia o konieczności uzupełnienia zapasów. Zapewnia to ciągłość procesu kompletacji w dzień i w nocy.
 • Pakowanie, przepakowywanie, pobieranie próbek, montaż, zestawianie i mieszanie. Nasz system WMS śledzi wszystkie czynności związane z pakowaniem, które są niezbędne do obsługi klienta.
 • Odkładanie. Zapewnij sobie maksymalną elastyczność. Skonfiguruj reguły, na podstawie których system zaproponuje optymalną lokalizację odkładania.
 • Interfejsy robotyki. Usprawnij przepływy pracy i zintegruj robotykę, aby uzyskać całkowicie zautomatyzowany, kompleksowy przepływ pracy w magazynie.
 • Bezpośrednie tworzenie zleceń transportowych za pośrednictwem systemu WMS. Niezależnie od tego, czy chodzi o transport drogowy, lotniczy czy morski.
 • Integracja z operatorami. Wybierz najlepszą opcję w oparciu o swoje kryteria. Niezależnie od tego, czy pracujesz z potężnymi platformami nShift, DeliveryMatch czy Sendcloud.
 • Fakturowanie klientów. Prawidłowo naliczaj opłaty za swoje usługi – niezależnie od tego, czy chodzi o opłaty za przechowywanie, czy (dodatkowe) działania. Rozszerz opcje fakturowania, na przykład o opłatę za przechowywanie na lokalizację. Ponadto personalizuj, automatycznie zapisuj i wysyłaj faktury.
 • Portal internetowy. Zapewnij swoim klientom dostęp w czasie rzeczywistym do własnego portalu internetowego, aby sprawdzać informacje o zamówieniach, fakturach, transakcjach, towarach przychodzących i wychodzących (na poziomie produktu / partii) oraz zmianach w zapasach.
 • Połączenie z zewnętrznymi systemami staje się dziecinnie proste dzięki naszej platformie integracyjnej: DataHub. Skorzystaj z gotowych standardowych komunikatów interfejsu lub skonfiguruj nowe integracje.
 • Cła. Łatwe i automatyczne tworzenie deklaracji dla towarów klientów poprzez bezpośrednie połączenie naszego oprogramowania WMS z systemami celnymi.
 • Raporty zarządcze. Wszystkie dane są dostępne w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania. Uzyskaj jasny wgląd we wszystkie procesy biznesowe, co pozwoli Ci zarządzać, a nie gasić pożary.

Standardowo dostępne integracje. Od ERP, robotyki i platform przewoźników po producentów, sprzedawców detalicznych i sklepy internetowe. 

Zmniejsz liczbę operacji wykonywanych ręcznie i usprawnij swoje procesy dzięki naszej zaawansowanej platformie integracyjnej. Skorzystaj ze standardowo dostępnych integracji z producentami, sprzedawcami detalicznymi, sklepami internetowymi lub systemami ERP swoich klientów. Od zamówień zakupu i sprzedaży po raporty magazynowe i ich modyfikacje. Zintegruj się bezpośrednio z SAP, Carrefour lub Shopify. Wybierz najlepszą opcję wysyłki za pośrednictwem platform przewoźników Transsmart (firmy nShift), DeliveryMatch lub Sendcloud.

Dąż do w pełni zautomatyzowanego, kompleksowego przepływu pracy w magazynie i wprowadź robotykę. Nasza platforma integracyjna działa jako pomost między systemem WMS a zautomatyzowanym sprzętem do obsługi materiałów, pomagając usprawnić proces magazynowy od A do Z. Niezależnie od tego, czy są to przenośniki taśmowe, pojazdy sterowane automatycznie (AGV), podnośniki pionowe (VTU), AutoStores czy automatyczne urządzenia do pobierania towarów.

WMS i fakturowanie

System WMS płynnie integruje się z administracją finansową w Dynamics 365 Business Central, co oznacza, że wszystkie działania magazynowe są rejestrowane i fakturowane szybko i łatwo. Zapewnia to wgląd w czasie rzeczywistym w sytuację finansową, w tym w oczekujące faktury.

Informacje zarządcze w systemie WMS

Mierzyć znaczy wiedzieć. Dlatego nasze kompleksowe rozwiązanie dla dostawców usług logistycznych obejmuje wszystkie niezbędne formaty raportów.

Od prostej listy zapasów po kompletny pulpit nawigacyjny z najważniejszymi wskaźnikami KPI. Ponieważ wszystkie dane są dostępne w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania, zyskujesz jasny wgląd we wszystkie procesy biznesowe.

Zalety w skrócie:

 • W pełni identyfikowalne towary
 • Rzeczywiste, wiarygodne informacje o przesyłce
 • Znaczna redukcja błędów
 • Efektywne zarządzanie firmą
 • Niższe koszty
 • Wyższy poziom obsługi klientów
 • Wysoka niezawodność dostaw

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT

 • Stały czas i stała cena wdrożenia: go live w 3 miesiące
 • Zawsze aktualna wersja: wszyscy nasi klienci zawsze pracują na najnowszej wersji Sytemu
 • Redukcja czasu potrzebnego na odpowiedź klientowi do 40%
 • Redukcja kosztów wdrożenia i utrzymania do 50%

WIDEOPREZENTACJA

 

 

 

CASE STUDY

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

Ibsc bank serwis sp. z o.o. sp.k

Chodkiewicza 38, 85-667 bydgoszcz

tel. 52 320 40 10

mail: martababaczyk@ibsc.pl

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE

Pagero Network [Pagero Poland]Pagero Network to globalna sieć automatyzująca rozwiązania P2P (purchase-to-pay) i O2C (order-to-cash). Wystarczy jedno połączenie z siecią Pagero Newtork, aby móc wymieniać zamówienia, faktury, instrukcje płatności i inne dokumenty biznesowe w sposób elektroniczny i całkowicie zautomatyzowany z wszystkimi swoimi partnerami biznesowymi na całym świecie.

O ROZWIĄZANIU

Do Pagero Network należy obecnie ponad 14 milionów firm, w tym 80 tysięcy klientów w ponad 140 krajach.

Przyłączenie się do Pagero Network zapewnia:

 • Automatyzację procesów AP, czyli otrzymywanie wszystkich faktur elektronicznych prosto do Twojego systemu finansowego.
 • Automatyzację procesów AR, czyli wysyłanie wszystkich Twoich faktur elektronicznie za pomocą jednej platformy.
 • Zgodność e-dokumentów i CTC – globalnie i lokalnie, czyli wszędzie tan, gdzie prowadzisz biznes.
 • Automatyzację procesów P2P, czyli elektroniczną obsługę zamówień, dostaw i faktur.
 • Automatyzację procesów O2C, czyli elektroniczną obsługę zamówień, potwierdzeń dostarczenia i faktur.
 • E-fakturowanie, czyli wymienianie się elektronicznie fakturami ze wszystkimi klientami i dostawcami. W Polsce oznacza to zgodność z obowiązkowym od 1 lipca 2024 roku Krajowym Systemem e-Faktur.
 • Integrację, czyli bezproblemową łączność systemów ERP i płynną komunikację.
 • Przyłączanie dostawców i klientów, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji.
 • Obsługę transportu, czyli elektronizację procesów frachtowych i pełną kontrolę nad logistyką.
 • Łączność z siecią Peppol, umożliwiającą szybki i bezpieczny handel we wszystkich krajach, w których działa Peppol.

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT

 1. Automatyzacja obszarów biznesowych takich jak: e-fakturowanie, procesy AP i AR, e-zakupy, zamówienia sprzedaży, zarządzanie transportem (TMS), itp.
 2. Zgodność z przepisami globalnymi i lokalnymi oraz łączność z siecią Peppol.
 3. Zastosowanie we wszystkich branżach (logistyka i transport, sektor publiczny, produkcja, automotive, retail… i każdy inny)
 4. Zgodność ze współczesnymi trendami biznesowymi, np. cyfryzacja, ESG.

WIDEOPREZENTACJA

 

CASE STUDY

Ricoh:

https://www.pagero.com/customer-cases/ricoh

HPE:

https://www.pagero.com/customer-cases/hewlett-packard-enterprise

Jotun:

https://www.pagero.com/customer-cases/jotun-india

Sandvik:

https://www.pagero.com/customer-cases/sandvik-mining

ABB:

https://www.pagero.com/customer-cases/abb

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

Andrzej Pijanowski

Country manager – pagero poland

ANDRZEJ.PIJANOWSKI@PAGERO.COM

+48 532 536 512

 

Opcjonalnie:

 

Marlena Hess

marlena.hess@pagero.com

+48 668 824 278

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE

K.Sight CLASS [AG Consult]K.Sight CLASS to zaawansowane oprogramowanie do projektowania layoutów magazynów oraz symulacji przebiegu procesów magazynowych w zależności od wprowadzenia różnych parametrów np. zmiana układu czy rodzaju wykorzystywanych regałów; zmieniająca się w ciągu dnia ilość zleceń do realizacji czy zastosowanie automatyki i robotyki. Dzięki temu otrzymujemy precyzyjne narzędzie do planowania działań i zmian, analizowania i wizualizacji ich konsekwencji a tym samym lepsze możliwości optymalizacji w zarządzaniu magazynem. Wizualizacji 3D umożliwia użytkownikom tworzenie i analizę wirtualnych projektów magazynów co pozwala wyeliminować błędy i zredukować koszty jeszcze na etapie planowania, gdyż wprowadzając zmiany w układzie magazynu jesteśmy w stanie zweryfikować jak one wpłyną na efektywność operacji bez konieczności wprowadzania ich fizycznie.

O ROZWIĄZANIU

Oprogramowanie K.Sight CLASS firmy Körber służące do projektowania magazynów i symulowania zachodzących w nich procesów daje ogromne możliwości analityczne, a wszystko dostępne praktycznie w 3 prostych krokach:

1. Intuicyjne narzędzia do rysowania układu magazynu za pomocą prostego przeciągania i upuszczania obiektów lub importu rysunku CAD
2. Szybkie i łatwe definiowanie procesów magazynowych
3. Symulacje w 2D i 3D, aby zwizualizować działanie i wykorzystać raporty KPI do zrozumienia wydajność całego magazynu jak i w rozbiciu na poszczególne procesy i stanowiska. To narzędzie umożliwia testowanie różnych układów i procesów operacyjnych w magazynie bez konieczności przeprowadzania próby fizycznej.

Jest nieodzownym „narzędziem” do identyfikacji kosztów i poprawy efektywności w magazynie oraz jako platforma testowa do wprowadzenia innowacji operacyjnych. Oprogramowanie może być wykorzystywane do analiz dla nowych konstrukcji, np projekty testowe przed rozpoczęciem budowy, jak również w celu usprawnienia operacyjnego w już istniejącej lokalizacji. CLASS pozwala użytkownikom projektować, testować i przeprojektowywać kompleksowe rozwiązania magazynowe na komputerze, w środowisku wirtualnym, poprzez zmianę wielu różnych parametrów jednocześnie przedstawiając wyniki i wpływ tych zmian na funkcjonowanie magazynu m.in.:.

• Ocena zmian w układzie layoutu magazynu i ich skutki wpływające na produktywność
• Identyfikacja przepustowości i wąskich gardeł
• Przegląd różnych typów profili lub różnych metod kompletacji
• Oszacowanie wymagań dotyczących zasobów, schematów zmian i dostępności sprzętu
• Wyliczenia kosztów i określanie poziomu świadczonych usług poprzez symulację codziennych operacji. Analizowane są wszystkie potrzebne zadania do realizacji w magazynie – od rozładunku pojazdów, składowania, aż do kompletacji zamówień, budowania palet, po załadunek pojazdów i wysyłkę.

Niezrównaną zaletą CLASS jest to, że wszystko samodzielnie może wykonać specjalista ds. logistyki bez konieczności angażowania programistów. Kiedy firmy doświadczają zwiększonego wzrostu skali biznesu lub chcą poprawić wydajność to używając CLASS możemy określić, w jaki sposób możemy uzyskać większy wolumen lub przepustowość w istniejącym magazynie oraz zrozumienie, gdzie znajdują się „punkty stresu”. Narzędzia graficzne i animacja w CLASS sprawiają, że jest to ulubiony program dla zespołów sprzedaży w firmach 3PL gdyż mogą ocenić potencjalne koszty rozwiązania oraz tworzyć markowe filmy promocyjne pod kątem danego klienta.

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT

 1. Intuicyjne narzędzie do szybkiego projektowania magazynów
 2. Umożliwia sprawdzenie zasadności koncepcji przed startem inwestycji
 3. Wizualizacja 2D i 3D
 4. Testy „Co jeśli” – możliwość modyfikowania parametrów pracy magazynu i przeprowadzanie dla nich symulacji wydajnościowych – identyfikacja ukrytych możliwości

WIDEOPREZENTACJA

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

AG Consult

Mikołaja Reja 9

05-502 PIaseczno

tel. 22 499 05 86

e-mail: biuro@agc.com.pl

www.agconsult.pl

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE