Oddaj głos na
Thank you! Your submission has been received!
Uzupełnij wymagane pola!
Możesz oddać głos tylko na jedną firmę w danej kategorii!
Dziękujemy za oddanie głosu!
Wypełnij pogłębioną ankietę,
aby zwiększyć szanse produktu
na zwycięstwo w plebiscycie
Wypełnij ankietę
Na adres e-mail została wysłana prośba
o potwierdzenie głosu. Tylko potwierdzony głos bierze
udział w plebiscycie.

Rozwiązania wspomagające proces digitalizacji łańcucha dostaw

Kategoria skupiająca produkty umożliwiające wdrażanie idei inteligentnych łańcuchów dostaw i cyfryzację procesów logistycznych.

FREIGHTS [Trans.eu Group]CargoON Freights pozwala na intuicyjną cyfryzację całego procesu zarządzania transportem – od planowania przez bieżącą współpracę z przewoźnikami aż po rozliczenie. Proces przydzielania ładunków może być również skonfigurowany tak, aby odbywał się automatycznie. Za pomocą kilku kliknięć w CargoON można składać i kontrolować nie tylko zamówienia u stałych dostawców, ale także na rynku spotowym, w sposób w pełni zautomatyzowany.

FREIGHTS – ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE PROCES DIGITALIZACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW

CargoON – nowy, elastyczny i zautomatyzowany system zarządzania transportem drogowym – stworzony przez Trans.eu – umożliwia producentom samodzielne zarządzanie transportem i zwiększenie możliwości przewozowych, pozwalając na elastyczne połączenie oferowania ładunków na rynku kontraktowym i spotowym.

Bezkonkurencyjny dostęp do capacity i teoria logistyki 4.0 zamknięta w funkcjonalnej platformie.

Platforma oferuje liczne rozwiązania i usługi w celu cyfryzacji, optymalizacji i automatyzacji procesów, komunikacji oraz dokumentacji dotyczącej zarządzania transportem drogowym.

Capacity i Savings ON

CargoON Freights pozwala na intuicyjną cyfryzację całego procesu zarządzania transportem – od planowania przez bieżącą współpracę z przewoźnikami aż po rozliczenie. Proces przydzielania ładunków może być również skonfigurowany tak, aby odbywał się automatycznie. Za pomocą kilku kliknięć w CargoON można składać i kontrolować nie tylko zamówienia u stałych dostawców, ale także na rynku spotowym, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Usługa Simple Tenders ułatwia przeprowadzanie przetargów na usługi przewozowe, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie możliwe jest nawiązanie bezpiecznej współpracy z nowymi przewoźnikami. Dzięki połączeniu z Platformą Trans.eu CargoON jest jedynym tego typu systemem, który gwarantuje dostęp do ogólnoeuropejskiej sieci dziesiątek tysięcy sprawdzonych przewoźników i spedytorów.

Digitalizacja end-to end

Dock Scheduler, dostępny również jako samodzielny produkt, pozwala na optymalizację zarządzania dostępnością stanowisk i ramp, których pojemność można zdefiniować w systemie – co w połączeniu z przekazaniem możliwości samodzielnej awizacji przewoźnikowi redukuje nakłady pracy producenta, minimalizuje ryzyko pomyłek i pozwala na skrócenie czasu oczekiwania przewoźników i wykorzystanie w pełni posiadanych zasobów. Zastosowanie rozwiązań informatycznych przy ustalaniu terminów załadunku i rozładunku pozwala także na utrzymanie poziomu obsługi, zwiększenie satysfakcji klienta i uniknięcie przestojów.

Działanie systemu potwierdzają również jego użytkownicy -“Dzięki Dock Scheduler zwiększyliśmy przepustowość magazynu o ok. 23-24%. Bez zwiększenia ilości zmian, ilości personelu oraz sprzętu” – twierdzi Ksenia Fiuk, Customer Order Fulfillment Manager MFO.

 

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM DROGOWYM CargoOn

 • Połączeniu kontraktowej i spotowej współpracy z przewoźnikami
 • Proste i szybkie przetargi na własnych kontrahentach lub w sieci tysięcy przewoźników Trans.eu
 • Automatyczne aukcje spotowe w grupie własnych kontrahentów
 • Możliwość zdefiniowania scenariuszy. Algorytmy poszukują najlepiej dobranego przewoźnika zgodnie ze scenariuszem użytkownika

WIDEOPREZENTACJA

CASE STUDIES:

WZK Victoria

 

WIĘCEJ INFORMACJI 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ!

 

Trans.eu Group S.A.

https://cargoon.eu/en/

ul. Racławicka 2-4,

53-146 Wrocław

 

 

 

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE

Model Paperless – wykorzystanie standardów elektronicznej wymiany dokumentów [Fundacja GS1 Polska]Wdrożenie modelu Paperless umożliwia pełną rezygnację z papierowych dokumentów towarzyszących procesom w całym łańcuchu dostaw i zastąpienie ich cyfrową wersją. Uproszony model Paperless, bazujący na standardach GS1, to szereg elektronicznych komunikatów EDI, którymi wymieniają się partnerzy w łańcuchach dostaw oraz powiązanie ich z danymi z etykiety logistycznej GS1, która fizycznie znajduje się na jednostce logistycznej, np. palecie. Dzięki temu dostawa zostanie zrealizowana sprawnie, bez ryzyka i z troską o środowisko naturalne.

LAUREAT PLEBISCYTU LOGISTICS AWARDS POLAND 2022

REZYGNACJA Z DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH

Organizacja GS1 Polska w ramach projektu B+R  Paperless  (realizowanego z partnerami będącymi przedstawicielami wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw > producent/nadawca > operator logistyczny > odbiorcę/sieć handlowa) wypracowała docelowy model obejmujący kompleksową digitalizację obiegu dokumentów w oparciu o standardowe (zgodne ze specyfikacją GS1) komunikaty handlowe EDI: zamówienie – ORDERS, potwierdzenie zamówienia – ORDRSP, awizo dostawy – DESADV, potwierdzenie przyjęcia dostawy – RECADV, faktura – INVOIC oraz komunikaty Transportowe EDI: zamówienie usługi transportowej – IFTMIN, zbiorcza specyfikacja usług transportowych – IFCSUM, komunikat o statusie transportu – IFTSTA, elektroniczny międzynarodowy list przewozowy – eCMR.

Dzięki wdrożeniu modelu docelowego firmy mogą całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów w swoich procesach. Obecnie model wdrażany jest sekwencyjnie eliminując poszczególne dokumenty papierowe i zamieniając je elektronicznymi odpowiednikami.

Proces rozpoczyna się od złożenia zamówienia przez odbiorcę u dostawcy. W miejsce druku zamówienia wysłanego mailem, kupujący wysyła standardowy komunikat EDI zamówienie (ORDERS). Trafia on natychmiast do systemu dostawcy i zostaje wstępnie zweryfikowany pod względem poprawności danych, a także dostępności zamawianego towaru. Dostawca w odpowiednim terminie kompletuje towar zgodnie z zamówieniem oraz zamawia środek transportu. Po skompletowaniu zamówienia dostawca oznacza każdą jednostkę logistyczną etykietą logistyczną z numerem SSCC, zgodną ze standardem GS1, i ładuje towar na środek transportu. Papierowy dokument WZ (wydanie zewnętrzne) zostaje zastąpiony elektronicznym awizem dostawy (komunika DESADV), który po zakończeniu załadunku dostawca wysyła do kupującego. W ten sposób informuje odbiorcę , że jego zamówienie jest już w drodze. Rodzaje towarów oraz ich ilość są wyszczególnione w komunikacie dla każdej jednostki logistycznej indywidualnie. W zależności od uzgodnień z firmą transportową, nadawca wystawia elektroniczny list przewozowy (eCMR)  na platformie wewnętrznej operatora logistycznego, lub na platformie niezależnego dostawcy rozwiązań. Status realizacji zlecenia transportowego, jak i status usługi transportowej mogą być monitorowane za pomocą komunikatów transportowych EDI – IFTMIN oraz IFTSTA. Kiedy dostawa trafia do magazynu kupującego, towar jest przyjmowany poprzez zeskanowanie numerów SSCC z etykiet logistycznych. System kojarzy te numery z odpowiednim komunikatem awizo dostawy. Przyjęcie dostawy sprowadza się do przeliczenia ilości dostarczonych jednostek logistycznych i ewentualnej weryfikacji wybranych jednostek pod względem ich zawartości.

Import danych z komunikatu awizo dostawy pozwala automatycznie wprowadzić do systemu kupującego nie tylko ilość dostarczonego towaru, ale również: datę ważności, numer partii, czy kraj pochodzenia produktów. Informacje te umożliwiają śledzenie produktów w całym łańcuchu dostaw.

Po przyjęciu ładunku kierowca nie odbiera żadnych dokumentów papierowych, ponieważ ich elektroniczne odpowiedniki posiada zapisane na swoim urządzeniu mobilnym.

Kupujący informuje dostawcę o przyjęciu towaru, wysyłając do niego komunikat EDI potwierdzenia przyjęcia dostawy – (RECADV). Komunikat ten służy także do monitorowania ewentualnych niezgodności w dostawie bądź ewentualnych wad dostarczonego towaru. Dzięki temu komunikatowi dostawca otrzyma pełną informację o powodach braku przyjęcia towaru. Treść komunikatu potwierdzenia przyjęcia dostawy stanowi podstawę wysłania elektronicznej faktury: dostawcy za towar, a przewoźnikowi za zrealizowaną usługę transportową.

Dzięki modelowi Paperless zyskują wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw:

 • Usprawnia się proces przyjęcia towaru u odbiorcy
 • Sprawniejsza jest wymiana informacji oraz ich przetwarzanie
 • Zlecenia są szybciej rozliczane
 • Zwiększa się nadzór nad procesami logistycznymi
 • Spadają koszty przetwarzania i przechowywania dokumentów papierowych
 • Zwiększa się dokładność danych w procesach oraz poziom ich bezpieczeństwa
 • Zasoby wewnętrzne są wykorzystywane bardziej efektywnie

Dowiedz się więcej.

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE OFERTĘ AG CONSULT

 • standardowe/ globalne rozwiązanie oparte o standardy komunikacyjne i identyfikacyjne GS1
 • kompleksowość zapewniająca pełną integrację partnerów w łańcuchu dostaw


WIDEOPREZENTACJA

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ!

GS1 Polska
Agata Horzela
e-mail: agata.horzela@gs1pl.org

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE

Platforma real-time data visibility CO3 [CO3]Platforma CO3 to innowacyjne rozwiązanie integrujące wszystkie ogniwa łańcucha dostaw zwiększając jego transparentność poprzez monitoring pojazdów i zleceń w czasie rzeczywistym. Zapewniamy bezpłatny monitoring floty własnej. Oferujemy monitoring dostosowany do charakteru współpracy: monitoring zlecenia, monitoring stały oraz express monitoring w przypadku zleceń SPOTowych. Zapewniamy najwyższą jakość danych oraz możliwość uzyskania rozszerzonych danych dotyczących pojazdu realizującego zlecenie dzięki bezpośrednim integracjom z producentami pojazdów ciężarowych. Umożliwiamy łatwą samodzielną rejestrację konta poprzez link otrzymany od zleceniodawcy oraz uproszczoną procedurę integracji GPS poprzez współpracę z producentami pojazdów ciężarowych w tym naczep i przyczep.

Gwarantujemy szybkie i przyjazne wdrożenie przewoźników do 48 h, już od jednego pojazdu, niezależnie od stosowanych systemów telematycznych, nawet gdy korzystają z wielu systemów GPS. Dajemy możliwość bezpośredniego połączenia z fabrycznym GPSem producenta pojazdu oraz rozszerzenia monitorowanych danych. Jesteśmy zintegrowani z innymi rozwiązaniami visibility, aby korzystając z platformy CO3 nie przeprowadzać dodatkowych integracji chcąc udostępnić monitoring klientowi korzystającemu z innego rozwiązania. Posiadamy szerokie możliwości integracji jak również realizacji bezpośrednich integracji z firmami produkcyjnymi jak Samsung, BSH czy Inditex Współpracujemy z producentami pojazdów: aut ciężarowych, naczep i przyczep realizując pilotażowe projekty kreując nowe rozwiązania w optymalizacji łańcucha dostaw. Ponieważ wciąż rozwijamy nasze rozwiązanie jesteśmy gotowi dostosować jego funkcjonalności do potrzeb naszych klientów.

Posiadamy 380 integracji z dostawcami GPS, ponad 50 tysięcy pojazdów monitorowanych na platformie oraz 1800 firm transportowych. Zapewniamy lepszą komunikację pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw dla jego łatwiejszej optymalizacji.

Produkty:

Monitoring permanentny: Usługa udostępniania lokalizacji w trybie 24/7 dla załadowców, którzy większość zleceń koordynują przez stałych podwykonawców. Monitoring udostępniany jest na podstawie jednorazowej zgody od przewoźnika na pojazdy objęte zgodą, do czasu jej wycofania. Dzięki temu wprowadzając dane nowego zlecenia monitoring może być uruchomiony automatycznie, a załadowca dysponować lokalizacją ładunku w czasie rzeczywistym.

Monitoring okresowy: Usługa udostępnienia lokalizacji pojazdu na czas trwania zlecenia to rozwiązanie dla firm współpracujących ze sobą per zlecenie transportowe. Zgoda na udostępnienie lokalizacji załadowcy jest jednorazowa i obejmuje czas wypełniony przez strony zlecenia, na jego realizację.

Monitoring zlecenia: Usługa udostępniania lokalizacji pojazdu uwzględniając punkty załadunku i rozładunku oraz umożliwiając bieżące wyliczenie ETA przy wykorzystaniu geofencingu. Możliwe rozszerzenie usługi o cykliczne raporty ułatwiające analizę czynników wywołujących opóźnienia w załadunku / rozładunku.

Express monitoring: Unikalna usługa uruchomienia monitoringu zlecenia SPOTowych pomiędzy firmami, które wcześniej ze sobą nie współpracowały a monitoring jest wymagany w niedługim czasie od rozpoczęcia zlecenia. Usługa wymaga aby obie strony miały zarejestrowane konto w platformie. Proces uruchomienia monitoringu nowego zlecenia został całkowicie uproszczony, umożliwiając uruchomienie w najkrótszym możliwym czasie- po wypełnieniu monitoring requestu przez załadowcę i jego akceptacji przez przewoźnika, monitoring zostaje uruchomiony w ramach monitoringu typu time (bazując na czasie trwania zlecenia) lub tour (z zaznaczeniem punktów załadunku/ rozładunku, wyznaczeniem korony geofencingu oraz kalkulacją ETA). Średni czas akceptacji monitoringu przez współpracujące strony to 11 minut, a najszybsze z nich zawierane są w czasie 2minut.


Funkcjonalności:
● Równoczesny widok pojazdów na mapie i w tabeli, zaawansowane filtrowanie danych, możliwość dodania własnego opisu floty w podglądzie konta
● Możliwość prześledzenia historii pojazdu wraz z wygenerowaniem raportu archiwalnego oraz zamówieniem cyklicznych raportów pozwalających na analizę monitorowanych zleceń w określonym okresie
● Możliwość wprowadzenie multistopów, wyznaczenia korony geofencingu, kalkulacji ETA
● Możliwość wyliczenia km trasy zrealizowanej w ramach zlecenia
● Możliwość uzyskania rozszerzonych danych dotyczących pojazdu realizującego zlecenie poprzez połączenie z fabrycznie montowanym GPS jak: licznik km, typ silnika i klasa emisji, zużycie i poziom paliwa, prędkość i przyśpieszenie, styl jazdy, pozostały czas jazdy, monitoring temperatury, otwarcie drzwi, ciśnienie opon, status hamowania, całkowita waga zestawu.
● Nowe funkcjonalności w przygotowaniu- platforma jest stale rozwijana zgodnie z sugestiami jej użytkowników oraz trendów związanych ze zmianami w branży TSL. Poprzez realizację pilotażowych projektów z producentami pojazdów ciężarowych i naczep oraz partnerami z branży TSL tworzymy nowe rozwiązania mające na celu zapewnienie pełnej cyfryzacji łańcucha dostaw w oparciu o najwyższej jakości dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym.

Ważne aspekty dotyczące wdrożenia:

● Uproszczona rejestracja konta – za pomocą linku otrzymanego przez przewoźnika od załadowcy, uwzględniając usługę monitoringu permanent lub monitoringu zlecenia.
● Szybka integracja bez limitu pojazdów wdrażanych na platformę czy liczby dostawców sygnałów GPS w flocie.
● Dedykowane integracje z systemami własnymi klientów, umożliwiające łatwe zaciąganie danych lokalizacyjnych bez konieczności dodatkowej integracji przewoźników.
● Szerokie możliwości integracji przez API
● Łatwe udostępnianie linku do monitoringu wybranego zlecenia stronie trzeciej bez konieczności jej rejestracji na platformie.
Co nas wyróżnia:
● Otwartość na sugestie- mamy świadomość, że zmiany które dotyczą branżę TSL wymagają zmian w rozwiązaniach do niej dedykowanych, dlatego platforma CO3 jest stale rozwijana pod kątem maksymalnego wykorzystania danych udostępnianych pomiędzy stronami zleceń.
● Dostosowanie platformy CO3 do potrzeb małych i średnich firm. Zarówno transportowych jak spedycyjnych i bezpośrednich załadowców.
● Elastyczny model biznesowy- niezależnie od charakteru współpracy z podwykonawcami, przy ich zgodzie na integrację z platformą, uruchamiamy monitoring w czasie rzeczywistym bazujący na wysokiej jakości danych.
● Jednorazowa integracja floty zapewnia szerokie możliwości udostępnienia lokalizacji- przewoźnik ma możliwość udostępnienia linku dla klienta niezarejestrowanego, dla klienta korzystającego z platformy CO3, dla klienta korzystającego z innego rozwiązania visibility czy posiadającego własny system. Współpracujemy m.in z platformą logistyczną SOOT od ZETO S.A oraz z producentami takimi jak: Scania, IVECO, MAN (RIO Marketplace).
● Unikalne rozwiązania jak Express Monitoring czy projekty z producentami pojazdów ciężarowych i naczep.
● Atrakcyjne ceny usług i pełne wsparcie zespołu na każdym etapie współpracy.
● Nowatorskie podejście ukierunkowane na szerokie wykorzystanie wysokiej jakości danych uzyskiwanych poprzez współpracę z producentami pojazdów ciężarowych i naczep mające na celu zapewnienie monitoringu zleceń spotowych zgodnie z zapotrzebowaniem klientów (możliwe śledzenie lokalizacji GPS, podglądu statusów zleceń w platformie, zaciągania danych do systemu własnego, analizy na podstawie danych zestawionych w raportach okresowych, dostępu do danych dotyczących pojazdów realizujących zlecenia transportowe).

WIZUALIZACJA

Czasowe udostepnienie monitoringu na adres e-mail

Geofencing

historia pojazdu

Monitoring permanentny

podgląd udostępnionej floty

Szczegóły monitoringu zlecenia

Tworzenie monitoringu z ETA

Wybór pojazdów do udostępnienia monitoringu

Zestawienie monitoringów zlecenia typu tour

Generowanie raportu

KLUCZOWE CECHY PLATFORMY REAL-TIME DATA VISIBILIY CO3

 

 • Monitoring danych pojazdów ciężarowych w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem monitoringu lokalizacji dla zleceń typu SPOT, okresowych typu TIME (na czas trwania zlecenia) bądź TOUR (uwzględniające miejsca za-/rozładunku) oraz 24/7 przy współpracy stałej pomiędzy stronami zlecenia
 • Prosta i szybka integracja floty przewoźnika umożliwiająca bezpłatny monitoring floty własnej oraz udostępnienie monitoringu zleceniodawcy. Możliwość bezpośredniej integracji przez fabrycznie wbudowany gps firmy Scania, IVECO, MAN (RIO Marketplace)
 • Możliwość integracji z innymi systemami pozwalająca udostępnić dane lokalizacji oraz dane rozszerzone jak: typ silnika i klasa emisji, licznik km, styl jazdy, prędkość i przyśpieszenie, zużycie i poziom paliwa, pozostały czas jazdy, monitoring temperatury, otwarcia drzwi, ciśnienie opon, status hamowania, waga zestawu, dotyczące pojazdu realizującego zlecenie zgodnie z zapotrzebowaniem klienta i zgodą udzieloną przez przewoźnika
 • Maksymalne bezpieczeństwo danych obu stron transakcji przy gwarancji ich najwyższej jakości, prostym udostępnianiu monitoringu oraz przyjaznym interfejsie narzędzia. Firma transportowa posiada pełną kontrolę komu udostępnia dane, a także jaki pojazd z floty oraz na jak długo sygnał jest udostępniany. Wyraża również wolę współpracy ze stronami zleceń transportowych poszerzając swoje dotarcie do grona nowych klientów.

CASE STUDIES

Futura Cargo wspiera transparentność transportu z CO3– Case Study

Studium przypadku firmy Seifert

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

Paweł Tronina

Co-founder & Managing Director

+48 507 161 524
pawel.tronina@co3.eu

 

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE

Platforma Visibility [project44]Globalne łańcuchy dostaw mierzą się obecnie z niespotykaną dotąd skalą wyzwań. Operatorzy logistyczni, załadowcy, spedytorzy i przewoźnicy walczą z brakami kadrowymi, globalnymi zakłóceniami w logistyce, wąskimi gardłami w infrastrukturze oraz ograniczoną przepustowością we wszystkich rodzajach transportu. project44 rozwiązuje te problemy za pomocą platformy danych, która jest swego rodzaju tkanką łączną dla łańcuchów dostaw, umożliwiając każdej firmie, która zaangażowana jest w transport towarów na całym świecie, wykonywanie usług na takim poziomie, który pozwoli przekraczać coraz wyższe oczekiwania klientów oraz zachować elastyczność w obliczu zakłóceń.

ODPOWIEDŹ NA KRYZYS

Usługa visibility oferowana przez project44 została zaprojektowana w oparciu o dane i platformę, która umożliwia ich pozyskiwanie z wielu źródeł, filtrowanie oraz normalizację, dzięki czemu klienci mogą korzystać z pełnowartościowych i kompleksowych analiz, a także wysokiej operacyjności wewnęrznej, zautomatyzowanych narzędzi I największej na świecie sieci przewoźników.

Najważniejsza funkcja platformy project44 to  zapewnienie widoczności przesyłek w czasie rzeczywistym podczas transportu począwszy od miejsca jej nadania aż do miejsca przeznaczenia, we wszystkich lokalizacjach geograficznych, węzłach i dla każdego rodzaju transportu, w tym dla frachtów całopojazdowych, częściowych, drobnicowych, oceanicznych, drayage, lotniczych, kolejowych, kurierskich. Monitoring obejmuje także terminale, place towarowe i ostatnią milę. project44 oferuje również usługę śledzenia transportów intermodalnych i multimodalnych dla  wszystkich środków transportu w każdym miejscu na świecie, ułatwiając współpracę przewoźnikom i spedytorom poprzez możliwość trackingu przesyłek od drzwi do drzwi za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu API.

project44 to także największa sieć niemal 180 000 przewoźników w ponad 175 krajach z monitoringiem ponad miliarda przesyłek rocznie. Nasi klienci mogą łączyć się za pośrednictwem interfejsu API lub integrując się z ponad 800 dostawcami telematyki, aby uzyskać jak najlepszą i najbardziej zaawansowaną widoczność transportów w swoich łańcuchach dostaw. Dzięki usłudze Visibility o tak wysokiej jakości użytkownicy platformy mogą zwiększyć wydajność transportu i usprawnić zarządzanie stanami magazynowymi.

Nasi klienci postrzegają nas jako swego rodzaju „rurociąg z danymi” dla łańcuchów dostaw, ponieważ oferowane przez nas rozwiązania filtrują, mapują i normalizują wszystkie dane pochodzące z kompleksowej sieci obejmującej cały świat. Aby zwiększyć ich użyteczność project44 opracował unikatowe modele uczenia maszynowego, aby uzyskać pewność, że dostarczane informacje są precyzyjne. Tym samym błędne lub niedokładne dane są usuwane z systemów telematycznych lub interfejsów API przewoźnika.

Ponadto project44 oferuje bardzo dokładne czasy ETA, pulpity do zarządzania sytuacjami wyjątkowymi i alarmowymi, dashboardy  pozwalające oceniać  terminowość transportu w różnych trybach oraz inne przydatne analizy. Przykładowe dane analityczne obejmują wartości procentowe dostaw i odbiorów zgodnych z planem, czas oczekiwania w danych lokalizacjach, wskaźniki sukcesu śledzenia, średnie czasy transportu, przeciążenie portów, jakość usług przewoźnika i wiele innych.

Usługa visibility oferowana przez project44 została zaprojektowana w oparciu o dane i platformę, która umożliwia ich pozyskiwanie z wielu źródeł, filtrowanie oraz normalizację, dzięki czemu klienci mogą korzystać z pełnowartościowych i kompleksowych informacji o  przesyłkach poprzez:

 • Praktyczne analizy, które pomagają oceniać ryzyko i podejmować świadome decyzje w czasie rzeczywistym, wykorzystując dynamiczne czasy ETA, automatyczny tryb wykrywania sytuacji wyjątkowych i proaktywne alerty, oparte na wysokiej jakości danych.
 • Wysoką operacyjność wewnętrzną i platformę API-first, która integruje się z niemal 800 systemami telematycznymi oraz ponad 70 systemami TMS/ERP.
 • Narzędzia, które pozwalają ograniczyć podatne na błędy procesy ręczne i uwalniają zasoby wewnętrzne dzięki aplikacjom, które automatyzują i centralizują działania w łańcuchach dostaw.
 • Największą, a mimo to stale rosnącą, globalną sieć przewoźników obejmującą ponad 140 000 firm transportowych oraz monitoring ponad miliarda przesyłek rocznie.

Kompleksowa usługa Visibility firmy project 44, obejmująca cały świat, jest wciąż doskonalona i rozwijana, co możliwe jest dzięki ciągłym inwestycjom oraz automatyzacji onboardingu przewoźników.

 

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE OFERTĘ PROJECT44

 1. Najbardziej zaawansowana platforma zapewniająca widoczność w łańcuchu dostaw
 2. Największa sieć przewoźników spośród wszystkich dostawców visibility (ponad 180’000 firm transportowych i 1 miliard monitorowanych przesyłek rocznie)
 3. Platforma visibility wybierana przez największe firmy na świecie
 4. Zintegrowana z ponad 800 dostawcami telematyki i 80 TMS’ami

WIDEOPREZENTACJA

CASE STUDIES

 

 

KONTAKT

project44 sp. z o.o.

ul. Jana zamoyskiego 24

30-523 Kraków

ebukowska@project44.com

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE

ES Robotics - uniwersalne oprogramowanie dla rozwiązań zrobotyzowanych [Europa Systems]Europa Systems oferuje uniwersalne oprogramowanie do zarządzania – platformę integrującą różne rozwiązania robotyki, wraz z dostępem webowym - będącym cyfrowym bliźniakiem w postaci wizualnej, który umożliwia mobilne sterowanie z każdego miejsca w zakresie sieci Wi-Fi.

INNOWACYJNE MOŻLIWOŚCI

ES Robotics umożliwia szeroką paletę możliwości:

 • Generator wzorów paletyzacji (chwytaki, wzory paletyzacji, przekładki).
 • Możliwość dostosowania urządzeń sterowniczych.
 • Diagnostyka (graficzne stany, sygnały, alarmy, powiadomienia).
 • Kilkupoziomowy system dostępów.
 • Moduły dodatkowe (kontrola serwisowa, utrzymanie ruchu).
 • Raportowanie (PDF, Excel, CSV, TXT).
 • Wiele rodzajów komunikacji – integralność z różnymi systemami MES / ERP.
 • Wersja WEB – Aplikacja

WIZUALIZACJA

 

CASE STUDY

Wdrożenie robota paletyzującego opartego o uniwersalne oprogramowanie dla rozwiązań zrobotyzowanych.

 

DANE KONTAKTOWE

Europa Systems
Żabów 76B, 74-200 Pyrzyce, Polska
T +48 91 579 03 50, F +48 91 579 03 51
sales@europasystems.com
www.europasystems.com

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2022 ZAKOŃCZONE
<